Frekvensförändringar i Nynäshamn den 5 april

Onsdagen den 5 april genomför Teracom AB frekvens förändringar som påverkar tittare som tar emot tv från sändaren Vattentornet i Nynäshamn. Under arbetet är det ett avbrott i tv-sändningar, det beräknas pågå mellan klockan 10 och 12.

Frekvenserna som ändra avser nät 2 och 3, med kanaler som TV3, TV4, Kanal 5 och TV6, och påverkar tittare som använder det digitala marknätet för att se på tv. Det påverkar inte tittare som använder sig av till exempel kabel-tv eller iptv.

- Bakgrunden till arbetet är att sändaren i Nynäshamn delar frekvenser med sändaren i Visby, och för att de inte ska störa varandra byter vi nu, säger Marcus Hartmann kommunikationschef på Teracom AB.

Efter arbetet kan tittarna behöva göra en kanalsökning för att få tillbaka sina kanaler. Förändringarna är att Nät2 byter från Kanal 22 till Kanal 58, och Nät3 från kanal 31 till Kanal 60.

För mer information om kanalsökningar och tv-mottagning