Förbättrad mottagning för P4 Blekinge 87,8 MHz

Från och med den 14:e mars 2017 kommer Sveriges Radios programkanal P4 Blekinge 87,8 MHz att sändas från Kallinge. I samband med flytten från Ronneby har en rad förbättringsinsatser gjorts.

Teracom har etablerat ett nytt sändarsystem för P4 Blekinge 87,8 MHz i Kallinge. Sändarsystemet har tidigare varit placerad i Ronneby. Omläggningen planeras ske tisdagen den 14:e mars och ska i princip bli helt avbrottsfri genom att sändaren i Kallinge startas samtidigt som sändaren i Ronneby stängs av.

I samband med flytten av sändarsystemet har en rad förbättringsinsatser gjorts, bland annat har effekten ökats och robustheten mot avbrott höjts. I samband med flytten beräknar Teracom att cirka 4000 lyssnare i framförallt Kallinge tätort får bättre mottagningsförhållanden.

Sveriges Radios P4 är samhällets primära informationskanal vid kriser till exempel bränder och andra allvarliga incidenter, vilket gör det extra angeläget att kunna erbjuda en förbättrad möjlighet att ta emot P4.

- Teracom arbetar ständigt för att förbättra lyssnarupplevelsen och våra mätningar visar nu att vi uppnått det på ett sådant sätt att det kommer radiolyssnarna i Blekingeområdet till del, säger Jan Ossfeldt, Service Delivery Manager på Teracom.

Det går inte att utesluta att en flytt av sändare som förbättrar mottagningen för majoriteten av lyssnare kan leda till försämringar för enstaka lyssnare. Teracom ber därför allmänheten att följa våra allmänna råd om förbättrad mottagning här nedan.