Nu startar FM-sändningen från nya masten i Häglared

Sedan i våras är den nya Häglaredsmasten på plats och den 13 juni driftsattes tv-sändningarna, och nu är det äntligen dags för FM-sändningarna att komma igång.

Den 15 maj 2016 utsattes tv- och radiomasten i Häglared utanför Borås för ett sabotage och rasade i marken. Sedan i våras är den nya Häglaredsmasten på plats och den 13 juni driftsattes tv-sändningarna, och nu är det äntligen dags för FM-sändningarna att komma igång.

FM-sändningen driftsätts igen

Torsdagen den 21 september är det dags att starta FM-sändningarna från nya masten. Efter driftsättningen kommer P4 Sjuhärad endast sända på 102,9 MHz igen, tidigare extra frekvenser kommer att släckas, och övriga kanaler på samma frekvenser som tidigare. Se lista i slutet av pressmeddelandet.

- Arbetet med att bygga den nya masten och få igång sändningarna igen påbörjades i princip direkt efter sabotaget. Det har varit ett mycket omfattande projekt med många inblandade, med driftsättningen av FM-sändningarna börjar vi närma oss slutet, säger Niklas Hanson projektledare på Teracom.

Media är välkomna att närvara. Föranmälan är obligatorisk då området är ett skyddsobjekt. Anmälan sker till kommunikation@teracom.se med namn och redaktion. Samling sker kl 9.00, arbetet startar 9.30. P1, P2 och P3 driftsätts 09.30, P4 Sjuhärad driftsätts 11.10 och Rix FM vid kl 13.

För frågor kontakta Marcus Hartmann, kommunikationschef Teracom AB, marcus.hartmann@teracom.se 0703-10 17 63

Bakgrund

Den 322 meter höga Häglaredsmasten i Dalsjöfors öster om Borås rasade vid 22.45 på söndagskvällen den 15.e maj 2016. Effekten blev ett totalt avbrott på P1, P2, P3, P4 Sjuhärad och Rix FM som sändes ut från masten. Totalt drabbades cirka 188 000 boende i de åtta kommuner i P4 Sjuhärads område.

Utsändningen av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) kunde genomföras trots haveriet. P4 Riks hade 88 procents befolkningstäckning inom P4 Sjuhärads ordinarie täckningsområde. Under kvällen dagen efter masten rasade hade P4 Riks 100 procent befolkningstäckning med hjälp av den tillfälliga reservmast som Teracom snabbt etablerade.

Efter att masten i Häglared utanför Borås rasade har Teracom genomfört en rad insatser för att få upp fullgod täckning för radio igen.

Utsändningen av samtliga SR:s kanaler har sedan 27:e maj 2016 skett från reservmasten i Häglared. Teracom arbetade därefter med att förbättra täckningen i tätorter som trots reservmasten inte hade bra mottagning. Nya frekvenser (mindre sändare) etablerades i tätorterna Ulricehamn (96,1 MHz), Vårgårda (92,2 MHz), Herrljunga (95,9 MHz), Bollebygd (93,2 MHz) och Skene (100,6 MHz). Alla dessa frekvenser kommer att släckas efter torsdag den 21 september.

- Vi fick verkligen arbeta för hitta platser för nya sändare, tack vare ett bra samarbete med Post- och Telestyrelsen och de berörda kommunerna kunde vi få extra sändare på plats för att förbättra täckningen för P4 Sjuhärad, säger Per G Borgå produktchef Radio på Teracom.

Tack vare reservmasten och de nya masterna har P4 Sjuhärads täckning varit runt 97 procent av den ursprungliga befolkningstäckningen innan haveriet. Inräknat bidrag från kringliggande sändare har P1, P2 och P3 haft i princip 100 procent bastäckning.

Frekvenslista

  • P1 88,5 MHz (alternativ 89,3 MHz)
  • P2 94,6 MHz (96,3 MHz)
  • P3 97,9 MHz (99,4 MHz)
  • P4 Sjuhärad 102,9 MHz
  • Rix FM 107,1 MHz