Vh1 och Eurosport - byter sändarnät

02-12-2019 13:44:16

Från och med den 2 december 2019 kommer programtjänsten Vh1 att sändas i nät 5 och Eurosport flyttar till nät 3. För att kunna ta emot programtjänsten krävs att man har en mottagare med stöd för MPEG-4 och DVB-T2.

Programtjänsten kommer tilldelas ett nytt Service ID (SID), se tabell nedan. Kanalplatsen (42) kommer att bestå.

Eurosport 1 kommer att flytta från nät 1 till nät 3. Programtjänsten kommer att parallellsändas i nät 1 och nät 3 till och med den 29 december. Därefter sänds programtjänsten enbart i nät 3 med nytt Service ID (SID), se tabell nedan. Kanalplatsen (47) kommer att bestå.

Ominstallation/kanalsökning:

För att få fortsatt tillgång till kanalen behöver en kanalsökning/ominstallation
genomföras.  För mer information se: www.boxer.se/boxguide