Kaknästornet släcks under Earth Hour

På lördag den 25 mars deltar Teracom i Världsnaturfondens (WWF) Earth Hour och släcker ned ett av Stockholms mest kända landmärken Kaknästornet.

-Ansvarsfullt företagande är en naturlig del av det vi gör och genom vår verksamhet anstränger vi oss för att bidra till ett mer hållbart samhälle för ökad trygghet, demokrati och mediemångfald, säger Marcus Hartmann, chef kommunikation och marknad.

Teracom söker en ständigt förbättrad miljöprestanda genom att fokusera på energi- och klimatfrågor. Största klimatpåverkan är från energianvändning dels i form av strömförsörjning till anläggningarna i Sverige och dels i form av bränsle till tjänstefordon och reservkraft.

Reservkraft har en avgörande betydelse för att uppnå hög säkerhet och säkra nät som fungerar även under svåra påfrestningar. Teracoms anläggningar är därför utrustade med reservkraftslösningar som drivs antingen med diselverk eller med hjälp av blybatterier.

I ett innovativt pilotprojekt testar Teracom just nu en miljövänlig reservkraftslösning som drivs med vätgas. Om piloten faller ut väl har Teracom för avsikt att stegvis ersätta blybatterierna med denna miljövänliga reservkraftslösning.

- Att aktivt minska vår klimatpåverkan är en prioriterad fråga i Teracoms arbete att vara ett ansvarsfullt företag och att bidra till en hållbar utveckling, fortsätter Marcus Hartmann.

Kaknäs släcks

Den nya energisnåla fasadbelysningen på Kaknästornet kommer att släckas klockan 20.30 den 25 mars. Däremot kommer vi inte att släcka ned någon av den belysning som är nödvändig för att garantera säkerheten och samhällsviktig verksamhet.

Läs mer om Earth Hour