Kaknästornet släcks under Earth Hour

På lördag den 19 mars deltar Teracom i Världsnaturfondens (WWF) Earth Hour och släcker ned ett av Stockholms mest kända landmärken Kaknästornet.

Att ta ansvar för miljö och klimat är viktigt för Teracom som satt upp ett mål om att minska sina utsläpp av växthusgaser med tre procent årligen. Under 2015 minskade Teracoms utsläpp med 6,1 procent, jämfört med 2014 och räknat i CO2-ekvivalenter.

- Att aktivt minska vår klimatpåverkan är en prioriterad fråga för Teracom Boxer Groups arbetet för att vara ett ansvarsfullt företag och att bidra till en hållbar utveckling. Resultatet för 2015 är bra, men bara början på vår resa, säger Maria Dabrowski, hållbarhetschef på Teracom Boxer Group.

Teracom fokuserar sitt miljöarbete kring främst bränsle- och elfrågor, där störst inverkan på klimatet finns och därmed också störst möjlighet att göra skillnad. Aktiviteter som bidragit till en minskad bränsleförbrukning är bland annat koordinerade resrutter och utbildning i Eco-drivning för Teracoms servicetekniker, samt succesivt inköp av mer miljövänliga fordon.

Pilotsite energibesparing

Teracom driver ett projekt kallat Pilotsite Energibesparing på Gävle Skogmur tv-station, med målet att minska energianvändning och samtidigt minska beräknat CO2-utsläpp från Teracoms storstationer. Projektet ska utifrån de tekniska lösningar som testas, sammanställa en rapport som sedan kan ligga till grund för att utföra förbättringar på andra storstationer med samma förutsättningar.

Tanken med de förbättringar som ska testas på pilotstationen är att öppna upp för helt nya och innovativa lösningar. Efter det ska det ske en utvärdering av vad som kan vara lämpligt att satsa på för storstationerna i framtiden.

- Teracom gör ständigt förbättringar inom energieffektivisering när vi uppgraderar aktiv utrustning. Nu vill vi även se vad det går att göra för insatser för att minska energianvändningen och CO2-utsläppen för byggnaden, värme, belysning, ventilation, matning av kraft samt reservkraft, säger Maria Dabrowski.

Kaknäs släcks

Den nya energisnåla fasadbelysningen på Kaknästornet kommer att släckas klockan 20.30 den 19 mars. Däremot kommer vi inte att släcka ned någon av den belysning som är nödvändig för att garantera säkerheten och samhällsviktig verksamhet.