Teracom har startat en ny sändare för SR P4 Sjuhärad

I Bollebygd har Teracom startat en ny sändare för SR P4 Sjuhärad. Frekvensen är 93,2MHz.

För närliggande områden gäller följande frekvenser för P4 Sjuhärad:

  • 102,9 MHz (Huvudsändare, Häglared)
  • 96,1 MHz (mindre sändare, Ulricehamn)
  • 92,2 MHz (mindre sändare, Vårgårda)
  • 95,9 MHz (mindre sändare, Herrljunga)
  • 93,2 MHz (mindre sändare, Bollebygd)

Arbete pågår för att etablera ytterligare en mindre sändare för P4 Sjuhärad (Skene 100,6 MHz) Denna förväntas kunna tas i drift inom några veckor. Huvudspåret för förbättrad radiotäckning i Sjuhäradsområdet är att återetablera den större masten i Häglared/Dalsjöfors. Teracom räknar med att kunna ta i drift en ny cirka 300 meter hög mast innan sommaren 2017. Därmed återställs radiotäckningen till den ursprungliga innan haveriet.  

Här kan du hitta information om vilka frekvenser som rekommenderas på just din adress.