Startskott för Aurora 17!

Idag startar Aurora 17 - den största nationella försvarsövningen på mer än 20 år i Sverige.

Övningen inleds med skymningsläge och värdlandsstöd i Västra Götaland. Under september månad kommer nästan 20 000 deltagare från Försvarsmakten, ett flertal svenska myndigheter samt även ett flertal utländska förband att gemensamt öva sin samlade militära förmåga.

Aurora 17 omfattar såväl beredskapsträning, ledning, samordning, uthållighet och operativa transporter som strid i luft och på mark samt en kustförsvarsoperation med samtliga stridskrafter.

Övningen pågår i hela Sverige men har sina största övningsområden i Mälardalen, Stockholm längs med ostkusten, runt Gotland samt i Göteborgsområdet.

I Stockholm anordnas informationsdag för allmänheten söndagen 24 september.
Försvarsmakten visar då upp sig med ett digert program och spännande förevisningar. Läs mer på försvarsmaktens hemsida

Teracom och Aurora

Teracom ingår i Sveriges Totalförsvar tillsammans med Försvarsmakten och deltar i Aurora som civil aktör under perioden 18-29 september. Vi kommer då främst att delta med daglig bemanning på regementet i Enköping.

För samtliga civila organisationer som medverkar i Enköping är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap den sammanhållande aktören. Övriga övningar genomförs direkt i samverkan med Försvarsmakten.

Målet med övningen är att öka den totala svenska försvarsförmågan och Teracoms syfte med sin närvaro är att bistå Försvarsmakten, samt verifiera vår egen förmåga inom beredskap.

Har du frågor kring Teracoms deltagande i Aurora17 är du välkommen att kontakta vår övningsledare Malena Aspgren, malena.aspgren@teracom.se

Filmer, information om ”Försvarsupplysningsdagen” DV-dagen och annat inom Aurora 17 hittar du på Försvarsmaktens hemsida