Antennbyte på sändarstationen i Örnsköldsvik

  • Örnsköldsvik Ås

Under maj till och med augusti kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Örnsköldsvik.

Arbetet medför att alla Sveriges Radios programkanaler, P1-P4, som sänds från Örnsköldsvik kommer att distribueras med reducerad effekt under tiden för antennbytet. Även NENT Groups kanal Rix FM påverkas.
 
Den reducerade effekten av utsändningen kan påverka mottagningsförhållandena av radiokanalerna i området.
 

Modernare utrustning för ökad robusthet

Nuvarande antenn ersätts av modernare antennsystem för ökad robusthet och driftsäkerhet av radioutsändningarna.
 

Kortare avbrott torsdagen den 6:e maj

Under torsdagen den 6:e maj flyttas sändningarna över till en tillfällig antenn vilket innebär att det blir ett kortare sändningsuppehåll mellan 05:05—05:30 på samtliga Sveriges Radios programkanaler, P1-P4 som sänds från stationen i Örnsköldsvik. Det gäller även NENT Groups kanal Rix FM.

Byte av polarisation

I samband med antennbytet kommer utsändningen även att byta till vertikal polarisation. De lyssnare som använder takantenn kan behöva justera riktningen för att uppnå bästa mottagning. Byte av polarisation sker redan när sändningarna flyttas över till tillfällig antenn den 6:e maj.

Kontakt vid frågor om störningar:

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771-910085