Antennbyte på sändarstationen Örnsköldsvik ÅS

Under tiden 3 maj – 9 juni kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta antenn högst upp på sändarstationen Örnsköldsvik Ås.

Arbetet medför att alla marksända tv-sändningar från Örnsköldsvik Ås kommer att distribueras med reducerad effekt under tiden och två kortare sändningsuppehåll kommer att göras dagtid.

I samband med underhållsarbetet kan störningar förekomma för dig som tittar på tv med egen antenn och tar in sändningarna via Örnsköldsvik Ås.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundstjänst.