Antennbyte på sändarstationen i Kisa

  • Kisa

Under april till och med augusti kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Kisa.

Arbetet medför att alla Sveriges Radios programkanaler, P1-P4, som sänds från Kisa kommer att distribueras med reducerad effekt under tiden för antennbytet.
Den reducerade effekten av utsändningen kan påverka mottagningsförhållandena av radiokanalerna i området.
 

Modernare utrustning för ökad robusthet

Nuvarande antenn ersätts av modernare antennsystem för ökad robusthet och driftsäkerhet av radioutsändningarna.
 

Kortare avbrott tisdagen den 13:e april

Under tisdagen den 13:e april flyttas sändningarna över till en tillfällig antenn vilket innebär att det blir ett kortare sändningsuppehåll mellan 04:45—05:30 på samtliga Sveriges Radios programkanaler, P1-P4 som sänds från stationen i Kisa.
 

Byte av polarisation

I samband med antennbytet kommer utsändningen även att byta till vertikal polarisation. De lyssnare som använder takantenn kan behöva justera riktningen för att uppnå bästa mottagning. Byte av polarisation införs redan när sändningarna flyttas över till tillfällig antenn den 13:e april. 
 

Kontakt vid frågor om störningar:

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771-910085