Antennbyte på sändarstationen i Karlshamn

Under juni till och med augusti kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Karlshamn, Gungvala.

Arbetet medför att alla Sveriges Radios programkanaler, P1-P4, som sänds från Karlshamn kommer att distribueras med reducerad effekt under tiden för antennbytet.
Den reducerade effekten av utsändningen kan påverka mottagningsförhållandena av radiokanalerna i området.

Modernare utrustning för ökad robusthet

Nuvarande antenn ersätts av modernare antennsystem för ökad robusthet och driftsäkerhet av radioutsändningarna.

Kortare avbrott tisdagen den 26:e maj

Under tisdagen den 26:e maj flyttas sändningarna över till en tillfällig antenn vilket innebär att det blir ett kortare sändningsuppehåll mellan 04:30—05:30 på samtliga Sveriges Radios programkanaler, P1-P4 som sänds från stationen i Karlshamn.

Byte av polarisation

I samband med antennbytet kommer utsändningen även att byta till vertikal polarisation. De lyssnare som använder takantenn kan behöva justera riktningen för att uppnå bästa mottagning.

Kontakt vid frågor om störningar:
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771-910085