Antennbyte på sändarstationen i Hörby

  • Hörby/Sallerup

Från mars till och med mitten av maj kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Hörby.

Arbetet medför att alla Sveriges Radios programkanaler, P1-P4, som sänds från stationen i Hörby kommer att distribueras med reducerad effekt under tiden för antennbytet.
Den reducerade effekten av utsändningen kan påverka mottagningsförhållandena av radiokanalerna i området.

Modernare utrustning för ökad robusthet
Nuvarande antenn ersätts av modernare antennsystem för ökad robusthet och driftsäkerhet av radioutsändningarna.

Kortare avbrott tisdag den 2:a och 19:e mars
Under tisdagen den 2:a mars görs ett förberedande arbete och fredagen den 19:e mars flyttas sändningarna över till en tillfällig antenn. Vid båda tillfällena blir det ett kortare sändningsuppehåll mellan 04:30—05:30 på samtliga Sveriges Radios programkanaler, P1-P4 som sänds från stationen i Hörby. Även underliggande station i Trelleborg påverkas av avbrottet.


Förstärkning av P4
Under perioden kommer tre temporära hjälpsändare att vara i drift för att förstärka utsändningen av P4. De områden som förstärks har följande frekvenser:

  • Osby - 92,7 MHz
  • Hässleholm - 102,1 MHz
  • Kristianstad - 95,8 MHz

Byte av polarisation
I samband med antennbytet kommer utsändningen att byta till vertikal polarisation. De lyssnare som använder takantenn kan behöva justera riktningen för att uppnå bästa mottagning.

Kontakt vid frågor om störningar:
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771-910085