Nu ändras många radiofrekvenser i Sverige

Den 1 augusti börjar de nya radiolicenserna för kommersiell radio att gälla vilket innebär att ett antal radiokanaler kommer kunna nå ut till många fler lyssnare i landet än tidigare. Teracom kommer i samband med de nya tillstånden att genomföra frekvensbyten på många radiokanaler runt om i hela Sverige.

Radiokanalerna RIX FM, MIX Megapol och NRJ har fått nya nationella tillstånd för kommersiell radio och ytterligare 7 kanaler har fått tillstånd i 21 regioner. Med de nya tillstånden kommer exempelvis RIX FM och Star FM att få nationell täckning med sändningar över hela landet. För att sändningarna inte ska krocka med varandra så måste man sända på olika frekvenser, därför måste ett omfattande arbete med frekvensbyten göras. Nordic Entertainment Group har valt Teracom som teknisk leverantör för att genomföra de omfattande frekvensbytena på initialt 139 stationer i Sverige som under hösten blir fler för att ytterligare förbättra täckningen. Efter utbyggnaden är färdigställd kommer RIX FM och STAR FM ha en befolkningstäckning på 90%.

Under natten till 1 augusti kommer Teracom att påbörja driftsättningen av de nya frekvenserna och huvuddelen av arbetet beräknas att vara klart samma dag. Under arbetets gång kan det vara vissa avbrott och störningar. Om man har tappat kanaler så rekommenderas man att göra en kanalsökning på sin radioapparat. Nya frekvenstabeller för RIX FM, Star FM och vidare information om frekvensbytena kan man hitta nedan eller på www.bytfrekvens.nu

Detta omfattar endast de kommersiella kanalerna. Sveriges Radios kanaler sänder på samma frekvenser som tidigare.

Relaterat

Frekvenstabeller radio

Här kan du söka frekvenstabeller för radio

Kontakt support

Välkommen och kontakta vår support om du har frågor om tv som du tar emot via egen takantenn och om radiomottagning.

Checklista för bättre FM-mottagning

Här hittar du en checklista för FM-mottagning som kan hjälpa dig att förbättra radiomottagningen.