Lokala kanalen 24NT – Övergång till MPEG-4

  • Norrköping/Krokek
  • Söderköping
  • Valdemarsvik

I samband med utrymningen av 700 MHz-bandet den 22 november som bland annat berör storstationen Norrköping/Krokek ,så kommer den lokala kanalen 24NT gå över till att sända i MPEG-4.

24NT kan tas emot av tittare som har sin TV-antenn riktade mot sändarstationerna Norrköping/Krokek, Valdemarsvik och Söderköping.

24NT återfinns på kanalplats 82.

För att få in 24NT efter frekvensomläggningen behöver du en mottagare med stöd för MPEG-4 och kan behöva göra en kanalsökning/ominstallation av din tv-mottagare efter kl 18.00 den 8 november. Det gör du enkelt med fjärrkontrollen till din digitalbox eller tv. 

Bakgrunden till förändringen är ett regeringsbeslut om att frigöra den så kallade 700 MHz-bandet, till andra tjänster än marksänd tv.

För mer information, kontakta Teracoms kundtjänst: Telefon 0771-91 00 85