Sveriges Radio- Reducerad effekt från Sveg

30-12-2018 17:41:40

  • Sveg Brickan

På grund av tidigare brand i antennsystemet på sändarstationen i Sveg sänds alla SR kanaler från denna station ut med reducerad effekt.

Reparationer pågår, i dagsläget har vi ej någon beräknad sluttid på när detta beräknas vara åtgärdat.