Antennbyte på sändarstationen Hudiksvall

26-03-2019 12:32:08

  • Hudiksvall/Galgberget

Under mars till och med juni kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Hudiksvall.

Arbetet medför att alla Sveriges Radios programkanaler, P1-P4, som sänds från Hudiksvall kommer att distribueras med reducerad effekt under tiden för antennbytet.

Den reducerade effekten av utsändningen kan påverka mottagningsförhållandena av radiokanalerna P1-P4 i området.

Modernare utrustning för ökad robusthet

Nuvarande antenn ersätts av modernare antennsystem för ökad robusthet och driftsäkerhet av radioutsändningarna.

Kortare avbrott tisdagen den 26 mars

Under tisdagen den 26 mars flyttas sändningarna över till en tillfällig antenn vilket innebär att det blir ett kortare sändningsuppehåll mellan 05:05—05:30 på samtliga Sveriges Radios programkanaler, P1-P4.

Byte av polarisation

I samband med antennbytet kommer utsändningen även att byta till vertikal polarisation. De lyssnare som använder takantenn kan behöva justera riktningen för att uppnå bästa mottagning.

Kontakt vid frågor om störningar:

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771-910085