Frågor om digitalradio


Vad är digitalradiopiloten?

Teracom tillsammans med intresserade programbolag genomför nu en pilot på tre orter i Sverige: Stockholm, Uppsala och Gävle. Piloten syftar till att undersöka vad lyssnarna tycker om innehåll och tjänster inför en nylansering av digitalradio. Utsändningstekniken som används är DAB+.

Hur många kanaler kan man sända i det digitala nätet?

Antalet kanaler är beroende av antal tillgängliga frekvenser och hur pass tätt man packar in kanalerna på en frekvens. I samma frekvensutrymme som en analog radiokanal kan 12-16 digitala radiokanaler sändas. Det innebär att i en första fas kan cirka 40 digitala kanaler sändas över Sverige. Och i en mer utbyggd fas kan antalet digitala radiokanaler nå upp mot 60.

Vad är DAB+?

DAB+ är en vidareutveckling av DAB (Digital Audio Broadcasting) och är den standard för digitalradio som flest länder har anslutit sig till. Det innebär att tekniken är beprövad och stabil samt att det finns en stor mängd mottagare på marknaden. Att använda samma tekniska standard som övriga Europa innebär att man kan använda samma radio i flera länder men har också den fördelen att priset på mottagare sjunker i takt med att den totala marknaden växer.

Måste jag köpa en ny radio när digitalradio införs?

Om man vill ta del av det nya digitala utbudet och de nya tilläggstjänsterna måste man skaffa en digitalradiomottagare. Digitalradiomottagare kan också ta emot det befintliga utbudet av FM-sändningar. För att ta del av det befintliga FM-utbudet behövs ingen ny mottagare. Planerna pekar idag på att FM-sändningarna kommer att pågå till år 2022.

När kommer digitalradion till min ort?

I december 2014 lade en statlig digitalradioutredare fram ett förslag om en övergång från analog FM-radio till DAB+ digitalradio senast 2024. Övergången ska ske under en så pass lång period för att lyssnarna ska ges god tid  att i lagom takt byta ut sina radioapparater mot nya. En ny radioapparat som klarar DAB+ kostar från 300 kronor och uppåt.

Under 2015 kommer riksdagen ta ställning till förslaget. Utredaren föreslår bland annat att digitalradio ska byggas ut för att täcka 99,8% av befolkningen senast år 2020. Dvs så att sändningarna av DAB+ får samma goda täckning som FM har idag. När väl riksdagsbeslutet finns på plats så kan radiobranschen – Sveriges Radio och de kommersiella radiobolagen - gemensamt planera en utbyggnad av digitalradion till orter över hela Sverige. Det kommer med andra ord att dröja ett par år innan ett fullskaligt digitalt radioutbud kan erbjudas lyssnare över hela landet.

Behövs verkligen digitalradio, det finns ju redan webbradio?

Radio kommer att finnas på flera kompletterande plattformar även i framtiden: som traditionell FM-radio under en lång tid framöver, på webben, i mobilen men också som digital etersänd radio. Fördelen med en etersänd digitalradio jämfört med webbradio är att den inte kräver en bredbandsuppkoppling, har överlägsen yttäckning och är kostnadsfri att ta emot.

Vanlig radioutsändning i digital form är det absolut billigaste och frekvensekonomiskt bästa sättet att nå ut med det mest efterfrågade innehållet till många samtidiga lyssnare. En ytterligare viktig aspekt är att den etersända radion även i framtiden kommer att ha en roll som informationskanal vid kriser och större olyckor. Under stormen Gudrun slogs mobilnäten ut och nu senast vid skogsbranden i Västmanland kom radion att spela en viktig roll när viktigt meddelande till allmänheten (VMA) sändes ut. Tack vare den särskilda driftsäkerheten som marknätet har fungerade radiosändningarna utan problem.

Vilka fördelar finns det för mig som konsument med digitalradio?

Digitalradio ger fler radiokanaler i hela Sverige. Det innebär att även utanför storstadsområdena kommer lyssnarna hitta många fler kanaler att välja mellan. Digitalradio erbjuder möjligheten till ett större och mer mångsidigt och nischat utbud där både fler kommersiella och icke-kommersiella aktörer kan nå ut. Lyssnarna får därmed ett betydligt större och mer mångsidigt utbud jämfört med idag. På samma sätt som för FM-radio så kan digitalradio tas emot kostnadsfritt, överallt.

Dessutom erbjuder digitalradion möjligheten till helt nya tjänster såsom möjlighet att pausa och backa i programmen och extra bildinformation (både fasta och rörliga bilder) som kan innehålla trafikinformation, väderkartor, börskurser, sporttabeller, programguider mm, vilka kompletterar utsändningarna av ljudradio.

Kan jag använda min digitalradio utomlands?

Ja. En mottagare köpt i Sverige fungerar i de länder och inom de täckningsområden där digitalradio (DAB+) sänds. Du kan exempelvis lyssna på digitalradio i de skandinaviska länderna, Tyskland, Frankrike och England. Omvänt går det lika bra att köpa en mottagare i England och ta med den hem till Sverige.

Drar en digitalradiomottagare mer eller mindre ström än de radioapparater man använder idag?

En digitalradiomottagare drar ungefär 20 procent mindre el än dagens analoga FM-mottagare.