700 MHz-utrymningen - tidplan och etapper

Tidplan & etapper för frekvensändringen

Kartan ger en överskådlig bild av frekvensomläggningens etapper.

Nedan ser du datum och berörda områden fram till sommaren 2016. Därefter visar kartan vilket kvartal som frekvensomläggningen planeras att genomföras i respektive område. Vi återkommer med specificerade datum för varje område och sändningsstation allt eftersom.


Om 700 MHz-utrymningen

Nu påbörjar Teracom en omfattande frekvensomläggning i marknätet, för att frigöra 700 MHz-bandet. Arbetet innebär att vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet.

Frekvensförändringar för marksänd tv i Kiruna och Pajala

Tisdagen den 5 april genomförs förändringar i det marksända tv-nätet. För att hitta de nya frekvenskanalerna behöver du göra en kanalsökning / ominstallation av din tv-mottagare efter kl 18.00.

700 MHz-utrymningen- Så här påverkas tittarna

700 MHz-utrymningen innebär att vi måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Den dag då frekvensomläggningen genomförs kommer det att vara kortare eller längre sändningsuppehåll.

700 MHz-utrymningen och regionala frekvensändringar

Vid varje regional frekvensomläggning byter 20 betal-tv-kanaler utsändningsteknik till DVB-T2/MPEG4.

700 MHz-utrymningen - tidplan och etapper

Här hittar du tidplan & etapper för frekvensändringen

Nationell omläggning 15 mars

Den 15 mars genomfördes förberedande åtgärder inför utrymningen av 700 MHz-bandet. Här hittar du information om vad det innebär för dig som tittare.