700-bandet frekvensändringar 2019 tidplan och etapper

Tidplan & etapper för frekvensändringen

2019

2019-05-07 Halmstad, Varberg, Finnveden, Vislanda och del av Borås
2019-09-10 Karlskrona, Karlshamn, Malmö, Helsingborg och Hörby
2109-09-17 Den mindre stationen i Karlanda, i Årjängs kommun, Värmland
2019-10-01 Göteborg, Uddevalla, Trollhättan, Bäckefors, Sunne och Karlstad