700 MHz-utrymningen - tidplan och etapper

Tidplan & etapper för frekvensändringen

2017

2017-04-25 Sunne, Filipstad, Karlstad
2017-05-30 Borlänge, Örebro, Västerås
2107-06-13 Borås
2017-09-05 Jönköping, Nässjö, Motala, Kisa
2017-09-19 Skövde, Varberg, Halmstad, Finnveden
2017-10-03 Vislanda, Emmaboda
2017-10-17 Helsingborg, Hörby, Malmö, Karlshamn, Karlskrona
2017-10-31 Stockholm