700 MHz-utrymningen

Nu påbörjar Teracom en omfattande frekvensomläggning i marknätet, för att frigöra 700 MHz-bandet.

Om 700 MHz-utrymningen

Nu påbörjar Teracom en omfattande frekvensomläggning i marknätet, för att frigöra 700 MHz-bandet. Arbetet innebär att vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet.

700 MHz-utrymningen- Så här påverkas tittarna

700 MHz-utrymningen innebär att vi måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Den dag då frekvensomläggningen genomförs kommer det att vara kortare eller längre sändningsuppehåll.

700 MHz-utrymningen och regionala frekvensändringar

Vid varje regional frekvensomläggning byter 20 betal-tv-kanaler utsändningsteknik till DVB-T2/MPEG4.

700 MHz-utrymningen - tidplan och etapper 2017

Här hittar du tidplan och etapper för 2017 angående frekvensändringen