Välkommen och kontakta oss om du har frågor om tv som du tar emot via egen takantenn och om radiomottagning

Kontakt kundservice

Välkommen och kontakta vår kundservice om du har frågor om tv som du tar emot via egen takantenn och om radiomottagning.

Nu ändras många radiofrekvenser i Sverige

Den 1 augusti börjar de nya radiolicenserna för kommersiell radio att gälla vilket innebär att ett antal radiokanaler kommer kunna nå ut till många fler lyssnare i landet än tidigare. Teracom kommer i...

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi brukar få.

Rapportera mottagningsproblem tv

Har du störningar i tv-bilden? Här hittar du tips och råd till förbättrad tv-mottagning och kan rapportera in mottagningsproblem till vår kundtjänst.

Rapportera mottagningsproblem radio

Hjälp oss att förbättra utsändningen av radio genom att fylla i lyssnarrapporten om du har problem med mottagningen.

Nya frekvenser i sommarstugan

Har tv-bilden blivit svart i sommarstugan sedan förra gången du var ute? Lugn, det är bara frekvenserna som har ändrats under Teracoms intensiva arbete med utrymningen av 700-bandet.

Väderleksrelaterade störningar i marknätet kan förekomma

Vid vissa väderleksförhållanden kan det uppstå problem i det marksända tv-nätet.

Om 700 MHz-utrymningen

Nu påbörjar Teracom en omfattande frekvensomläggning i marknätet, för att frigöra 700 MHz-bandet. Arbetet innebär att vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet.

Nätförändringar

Här hittar du aktuella nätförändringar. Det kan handla om ändrade frekvenser, effekthöjningar för att förbättra räckvidden eller information om nya sändarstationer.

Frågor om bredbandstjänster

Vi agerar som kommunikationsoperatör i ett flertal nät. Men har du frågor om bredbandstjänster eller om aktuell driftstatus ber vi dig kontakta din tjänsteleverantör.

Guide om du saknar kanaler

Saknar du kanaler efter att inte ha använt programkortet på länge? I vår guide hittar du tips och råd till att åtgärda detta.