Driftstatus

Här hittar du aktuell driftstatus

Driftinformation

Visar status för

Pågående ärenden

Planerat arbete pågår till 13:e oktober kl 17:00 och påverkar radio i Kronobergs län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Vislanda Nydala

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Tillfälligt fel påverkar radio i Stockholms län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Stockholm/Förrådsbacken

Påverkan:

Avbrott

Tillfälligt fel påverkar tv i Jämtlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Harrsjön

Påverkan:

Avbrott

Visa planerade servicearbeten

Visa tidigare ärenden

Om MPEG4-migrationen i marknätet 2021

Under hösten 2021 påbörjar Teracom arbetet med MPEG4 - migrationen i marknätet för TV

Nätförändringar

Här hittar du aktuella nätförändringar. Det kan handla om ändrade frekvenser, effekthöjningar för att förbättra räckvidden eller information om nya sändarstationer.

Guide om du saknar kanaler

Saknar du kanaler efter att inte ha använt programkortet på länge? I vår guide hittar du tips och råd till att åtgärda detta.

Underhållsarbete

När servicepersonalen ska passera eller arbeta nära antenner i drift måste utsändningen reduceras eller helt stängas av för att klara gränsvärden för Högfrekventa Elektromagnetiska Fält.