Ändrad polarisation på FM-radio i Malmö

  • Malmö Jägersro
  • Trelleborg/Gylle

Utsändningen av radio från sändarstationen Malmö Jägersro läggs om till vertikal polarisation.

Kortare avbrott torsdagen den 25:e mars
Under torsdagen den 25:e februari blir det ett kortare sändningsuppehåll mellan 04:30—05:30 på samtliga Sveriges Radios programkanaler som sänds från radio- och
Tv-stationen i Malmö. Även underliggande sändarstation i Trelleborg påverkas av avbrottet.

Byte av polarisation
Utsändningen av FM-radio i Malmö läggs om från horisontell till vertikal polarisation. De radiolyssnare som använder takantenn kan behöva justera riktningen för att uppnå bästa mottagning. Byte till vertikal polarisation genomförs för att uppnå bättre mottagningsförhållanden av radio i området.

Kontakt vid frågor om störningar:
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771-910085