Hitta rätt tv-mast

Hitta information om den tv-mast som ger dig bäst mottagning för marksänd tv.

Hitta rätt radiofrekvens

Hitta information om vilka radiofrekvenser som rekommenderas för bäst mottagning

Driftstatus

Visar status för

Tillfälligt fel påverkar radio i Jämtlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Tännäs Västra Kröket

Påverkan:

Risk för störningar

Radio-kanaler:

P3 TAEN och SR P3 TAEN RDS

Planerat arbete idag kl 10:05 - 13:00 påverkade tv i Västernorrlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Ånge Snöberg, Stöde Intaget, Torpshammar, Erikslund/Bergåsen, Fränsta, Ljungaverk, Nordanede och Överturingen

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Alla

Planerat arbete idag kl 10:05 - 13:00 påverkade radio i Jämtlands län och Västernorrlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Ånge Snöberg, Kälarne och Sörbygden

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Radio-kanaler:

P1 AAG, P2 AAG, P3 AAG, P4 Jämtland AAG, P4 Jämtland KLN, P4 Jämtland SBYG, P4 Västernorrland AAG, SR P1 AAG RDS, SR P2 AAG RDS, SR P3 AAG RDS, SR P4 Jämtland AAG RDS, SR P4 Jämtland KLN RDS, SR P4 Jämtland SBYG RDS och SR P4 Västernorrland AAG RDS

Planerat arbete idag kl 13:00 - 17:00 påverkade tv i Västernorrlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Trehörningsjö

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Nät 1

Planerat arbete pågår till imorgon kl 17:00 och påverkar radio i Jämtlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Jormvattnet och Tåsjö

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Radio-kanaler:

P1 JVT, P1 TAAOE, P2 Norr JVT, P2 Norr TAAOE, P3 JVT, P3 TAAOE, P4 Jämtland JVT, P4 Jämtland TAAOE, P4 Västerbotten TAAOE, SR P1 JVT RDS, SR P1 TAAOE RDS, SR P2 JVT RDS, SR P2 TAAOE RDS, SR P3 JVT RDS, SR P3 TAAOE RDS, SR P4 Jämtland JVT RDS, SR P4 Jämtland TAAOE RDS och SR P4 Västerbotten TAAOE RDS

Kontakt kundservice

Välkommen och kontakta vår kundservice om du har frågor om tv som du tar emot via egen takantenn och om radiomottagning.

Om frekvensomläggningen 2019

Nu påbörjar Teracom nästa fas i frekvensomläggningen i tv-nätet i Sydvästra Sverige, med anledning av koordinationsarbetet med våra grannländer

Frekvenstabeller tv

Här hittar du alla frekvenser för tv i det marksända tv-nätet

Guide om du saknar kanaler

Saknar du kanaler efter att inte ha använt programkortet på länge? I vår guide hittar du tips och råd till att åtgärda detta.

Underhållsarbete

När servicepersonalen ska passera eller arbeta nära antenner i drift måste utsändningen reduceras eller helt stängas av för att klara gränsvärden för Högfrekventa Elektromagnetiska Fält.

Frågor om bredbandstjänster

Vi agerar som kommunikationsoperatör i ett flertal nät. Men har du frågor om bredbandstjänster eller om aktuell driftstatus ber vi dig kontakta din tjänsteleverantör.

Kanalutbud i marknätet

Med en vanlig tv-antenn kan du ta emot fri-tv-kanalerna och ett 30-tal betalkanaler

Checklista för bättre FM-mottagning

Här hittar du en checklista för FM-mottagning som kan hjälpa dig att förbättra radiomottagningen.

Frekvenstabeller radio

Här kan du söka frekvenstabeller för radio