Hitta rätt tv-mast

Hitta information om den tv-mast som ger dig bäst mottagning för marksänd tv.

Hitta rätt radiofrekvens

Hitta information om vilka radiofrekvenser som rekommenderas för bäst mottagning

Driftstatus

Visar status för

Tillfälligt fel påverkar radio i Södermanlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Strängnäs Stadsskogen

Påverkan:

Risk för störningar

Radio-kanaler:

P4 Sörmland SN och SR P4 Sörmland SN RDS

Planerat arbete idag kl 08:00 - 16:00 kommer påverka tv i Jönköpings län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Bankeryd

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Alla

Planerat arbete idag kl 10:00 - 13:00 kommer påverka tv i Jönköpings län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Finnveden, Värnamo/Alandsryd, Bottnaryd/Ryd, Gnosjö/Marieholm och Hestra Äspås

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Alla

Planerat arbete idag kl 10:00 - 13:00 kommer påverka radio i Jönköpings län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Finnveden och Värnamo/Lunnagården

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Radio-kanaler:

P1 FVN, P2 FVN, P3 FVN, P4 Jönköping FVN, P4 Jönköping VNO/L, SR P1 FVN RDS, SR P2 FVN RDS, SR P3 FVN RDS, SR P4 Jönköping FVN RDS och SR P4 Jönköping VNO/L RDS

Planerat arbete idag kl 12:00 - 15:00 kommer påverka tv i Västerbottens län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Lillögda

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Nät 1

Planerat arbete idag kl 13:07 - 14:00 kommer påverka tv och radio i Dalarnas län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Drevdagen, Gördalen och Grövelsjön

Påverkan:

Risk för störningar

Radio-kanaler:

P1 DVD, P1 GOERD, P1 GRV, P2 DVD, P2 GOERD, P2 GRV, P3 DVD, P3 GOERD, P3 GRV, P4 Dalarna DVD, P4 Dalarna GOERD, P4 Dalarna GRV, SR P1 DVD RDS, SR P1 GOERD RDS, SR P1 GRV RDS, SR P2 DVD RDS, SR P2 GOERD RDS, SR P2 GRV RDS, SR P3 DVD RDS, SR P3 GOERD RDS, SR P3 GRV RDS, SR P4 Dalarna DVD RDS, SR P4 Dalarna GOERD RDS och SR P4 Dalarna GRV RDS

Tv-kanaler:

Nät 1

Planerat arbete idag kl 09:00 - 11:00 kommer påverka tv i Västerbottens län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Agnäs

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Nät 1

Kontakt kundservice

Välkommen och kontakta vår kundservice om du har frågor om tv som du tar emot via egen takantenn och om radiomottagning.

Nu ändras många radiofrekvenser i Sverige

Den 1 augusti börjar de nya radiolicenserna för kommersiell radio att gälla vilket innebär att ett antal radiokanaler kommer kunna nå ut till många fler lyssnare i landet än tidigare. Teracom kommer i...

Guide om du saknar kanaler

Saknar du kanaler efter att inte ha använt programkortet på länge? I vår guide hittar du tips och råd till att åtgärda detta.

Underhållsarbete

När servicepersonalen ska passera eller arbeta nära antenner i drift måste utsändningen reduceras eller helt stängas av för att klara gränsvärden för Högfrekventa Elektromagnetiska Fält.

Frågor om bredbandstjänster

Vi agerar som kommunikationsoperatör i ett flertal nät. Men har du frågor om bredbandstjänster eller om aktuell driftstatus ber vi dig kontakta din tjänsteleverantör.

Kanalutbud i marknätet

Med en vanlig tv-antenn kan du ta emot fri-tv-kanalerna och ett 30-tal betalkanaler

Checklista för bättre FM-mottagning

Här hittar du en checklista för FM-mottagning som kan hjälpa dig att förbättra radiomottagningen.

Frekvenstabeller radio

Här kan du söka frekvenstabeller för radio

Frekvenstabeller tv

Här hittar du alla frekvenser för tv i det marksända tv-nätet

Om 700 MHz-utrymningen

Nu påbörjar Teracom en omfattande frekvensomläggning i marknätet, för att frigöra 700 MHz-bandet. Arbetet innebär att vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet.