Hitta rätt tv-mast

Hitta information om den tv-mast som ger dig bäst mottagning för marksänd tv.

Hitta rätt radiofrekvens

Hitta information om vilka radiofrekvenser som rekommenderas för bäst mottagning

Driftstatus

Visar status för

Tillfälligt fel 4:e december kl 11:32 - 16:27 påverkade tv i Västra Götalands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Borås Dalsjöfors, Borås/Sjöbo och Ulricehamn

Påverkan:

Risk för störningar

Tv-kanaler:

Nät 7

Tillfälligt fel påverkar tv i Värmlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Kristinehamn Utsiktsberget

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Nät 1

Planerat arbete idag kl 08:00 - 08:30 påverkade tv i Gävleborgs län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Gunnarsbo

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Nät 1

Planerat arbete idag kl 15:00 - 15:30 påverkade tv i Gävleborgs län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Gunnarsbo

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Nät 1

Planerat arbete pågår till 3:e mars kl 17:00 och påverkar tv och radio i Dalarnas län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Gördalen

Påverkan:

Risk för störningar

Radio-kanaler:

P4 Dalarna GOERD, SR P4 Dalarna GOERD RDS, P2 GOERD, SR P2 GOERD RDS, P3 GOERD, SR P3 GOERD RDS, P1 GOERD och SR P1 GOERD RDS

Tv-kanaler:

Nät 1

Planerat arbete idag kl 12:00 - 16:30 påverkade radio i Västra Götalands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Bäckefors

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Radio-kanaler:

P2 BKF, P4 Väst BKF, P1 BKF och P3 BKF

Om 700 MHz-utrymningen

Nu påbörjar Teracom en omfattande frekvensomläggning i marknätet, för att frigöra 700 MHz-bandet. Arbetet innebär att vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet.

Kanalutbud i marknätet

Med en vanlig tv-antenn kan du ta emot fri-tv-kanalerna och ett 30-tal betalkanaler

Checklista för bättre FM-mottagning

Här hittar du en checklista för FM-mottagning som kan hjälpa dig att förbättra radiomottagningen.

Frågor om bredbandstjänster

Vi agerar som kommunikationsoperatör i ett flertal nät. Men har du frågor om bredbandstjänster eller om aktuell driftstatus ber vi dig kontakta din tjänsteleverantör.

Frekvenstabeller radio

Här hittar du frekvenstabeller för radio

Frevkenstabeller tv

Här hittar du alla frekvenser för tv i det marksända tv-nätet

Guide om du saknar kanaler

Saknar du kanaler efter att inte ha använt programkortet på länge? I vår guide hittar du tips och råd till att åtgärda detta.

Underhållsarbete

När servicepersonalen ska passera eller arbeta nära antenner i drift måste utsändningen reduceras eller helt stängas av för att klara gränsvärden för Högfrekventa Elektromagnetiska Fält.