Orealistiskt att sända radio enbart via mobila bredband

I rapporten "Klarar mobiltelenätet utsändning av radio?" visar att scenariot att ersätta distribution av radio i marknätet med distribution via mobilt bredband inte är trovärdigt.

Det finns de som tror att det går att sända radio enbart via mobila bredbandsnät, men de kan inte ha räknat på det. Göran Hedström, huvudförfattare till rapporten "Klarar mobiltelenäten utsändning av radio?" har däremot räknat på detta och slutsatsen är tydlig det är inte ett realistiskt alternativ.

Rapporten visar på flera argument till varför det inte är ett trovärdigt alternativ:

Kapacitet:

Det skulle krävas en enorm kapacitet för att kunna streama dagens radiotjänster i ett mobilt bredbandsnät. Omvandlat står dagens radiolyssnande för en större datamängd än all in- och utgående data i samtliga operatörers mobilnät år 2012.

Kostnader:

Med dagens priser skulle det kosta cirka fem miljarder kronor om året att sända ut radio via mobila bredbandsnät, vilket kan jämföras med cirka 100-200 miljoner för motsvarande kapacitet i marknätet. Dessa 5 miljarder kronor måste då betalas av programbolagen alternativt direkt av konsumenterna. Idag är varken programbolag eller radiolyssnare i närheten av att kunna ta denna nota. Även om priset för kapacitet sjunker skulle prissänkningen behöva bli så stor som 96 procent.

Tillgänglighet:

Enligt PTS stickprover når inte bredbandsnäteten ut till 99,8 procent av hushållen, vilket är det uppdrag som Sveriges Radio har. 1,2 miljoner svenskar har så gott som aldrig ens varit ute på internet och av de som har mobiltelefon har mindre än hälften använt den till att gå ut på internet. Radiolyssnarna skulle dessutom behöva teckna abonnemang, registrera sig, samt betala löpande fakturor för en tjänst som tidigare varit gratis.