Myter och sanningar om digitalradio

Det finns ett antal påståenden som dyker upp regelbundet när övergången från analog till digital radio kommer på tal. Här testas ett par av dessa utifrån tillgänglig fakta och med hjälp av experter väl insatta i sakfrågorna och i radions utveckling.

Frågan om digitalradio har valsat runt i medierna i efterdyningarna av att Digitalradiosamordningen lämnade in sitt underlag till regeringen i december 2014. I sammanhanget dyker det upp ett antal återkommande frågor om påverkan på skattebetalare, skrotberg som uppstår, nya kanaler på FM-bandet mm. Dessa frågor är oftast inte nya utan har utretts tidigare. Svaren försvinner dock i bruset av rubriker och mer eller mindre trovärdiga bloggar.

Vissa av frågorna härstammar från oro, andra av missförstånd, några är uppenbart till för att sätta grus i maskineriet. Teracom som har åratals erfarenhet av att bygga och driva marksända nät för radio/TV i både Danmark och Sverige har testat ett par av dessa påståenden, utifrån tillgänglig fakta och med hjälp av experter väl insatta i sakfrågorna och i radions utveckling. Vi hoppas att du som är intresserade av en fortsatt stark svensk radio har nytta att läsa igenom dessa ”myter”. Kanske kan vi ta ställning till om det är dags att avliva dem – och istället dags att utvecklas?

Ladda här ner dokumentet "Myter och Sanningar om digitalradio" och läs mer