Sju smarta frågor om format

I tv:ns barndom var allting enkelt. Alla hade samma antal linjer och pixlar oavsett tv-apparat. Idag ser det annorlunda ut, men det finns vägledning för den som vill hitta ut ur formatdjungeln.

1.    Vad är ett format?

I tv-världen finns det tre olika sorters format:

  • Upplösningsformat: standardupplösning (SDTV), hög upplösning (HDTV) och ultra-HD (även kallat 4K)
  • Komprimeringsformat: De vanligaste är MPEG2, MPEG4 och HEVC
  • Överföringsformat: Det sätt på vilket till exempel Teracom skickar signalen till dig

2.    Vad betyder upplösning?

Upplösning är ett mått på hur många horisontella linjer och punkter det finns på tv-skärmen. När man pratar om standardupplösningen 720x576 (SDTV) betyder siffran 720 antalet bildpunkter per horisontell linje, och 576 anger antalet linjer på skärmen. Den högre kvalitetsnivån är hög upplösning (HDTV). För att räknas som HD ska en skärm ha en upplösning på antingen 720 eller 1080 linjer.


3.    Varför måste det finnas så många format?

För att bara titta på vanlig tv är finns det bara två format: standard och HD. Men när vi tittar på tv på exempelvis en mobiltelefon, en läsplatta eller en storbilds-tv måste utsignalerna skickas i format som passar vart och ett av dem. Annars blir bilden dålig.

4.    Varför finns det flera sorters HD?

När någon pratar om ”full HD” är det 1080p som avses. P-et här betyder ”progressiv” och betyder att alla linjer på skärmen uppdateras samtidigt. Men eftersom detta kräver väldigt mycket bandbredd finns det även en kompromiss där bara hälften av linjerna uppdateras samtidigt. Den kallas ”1080i”.  Nästan all HD-tv som sänds idag är av ”i”-typ, medan till exempel Blu-Ray är av ”p”-typ.

5.    Varför måste man komprimera signalerna?

Att trycka in stora mängder information på en DVD är en sak. Att skicka den genom luften eller genom en kabel blir betydligt svårare. Då behöver signalen komprimeras för att få plats. De vanligaste komprimeringsformaten är MPEG2, MPEG4 och HEVC.

6.    Behöver jag bry mig om hur signalen överförs till mig?

Nej. I marknätet skickas signalen nedpackad i formatet DVB-T eller DVB-T2, där T står för terrestrial. För kabelöverföringen används DVB-C eller DVB-C2 (för cable), och satellitöverföring har DVB-S eller DVB-S2. Men det är inget du behöver hålla reda på om du inte jobbar på Teracom.

7.    Om jag tittar via internet, då?

Då packas signalen i en ip-ström i stället, men det fungerar bara om man använder ett slutet bredbandsnät. Om man använder öppna internet finns det fyra dominerande format: Adobes HDS (Http Dynamic Streaming), Microsofts Smooth Streaming (MSS), Apples Http Live Streaming (HLS) och MPEG-DASH.

Fakta upplösningar:

  • SD: 720x576 (Uppdatering 25 50 halvbilder/sekund)
  • HD 720p: 1280x720 (Uppdatering 50 helbilder/sekund i Europa, 60 (helbilder/sekund i USA)
  • HD 1080i: 1920x1080 (Uppdatering 50 halvbilder/sekund i Europa, 60 halvbilder/sekund i USA)
  • HD 1080p: 1920x1080 (Uppdatering 25 eller 50 helbilder/sekund i Europa, 30 eller 60 helbilder/sekund i USA)
  • Ultra-HD (4K): 3840x2160
  • Ultra-HD (8K): 7680x4320

Vill du navigera bättre bland alla format? Ladda ner "på spaning i formatdjungeln" och vår guide i formatdjungeln här nedan.