Välkommen till Teracom Groups whistleblower

Ett whistleblower-system används för att en organisations ledning ska få kännedom om missförhållanden eller brottsliga handlingar inom organisationen för att på så sätt kunna agera för att förhindra ekonomiska förluster och skador på ryktet.

Whistleblowerrutin

Whistleblowing är en rapporteringsrutin för att säkerställa att allvarliga brott, som begåtts av en person i ledande ställning, kan rapporteras.

Whistleblower - sekretessrutiner

Rutiner för säkerhet och behandling av personuppgifter i whistleblowersystemet

Whistleblower - rapportering

Rapporteringen får endast omfatta allvarliga oegentligheter som begåtts av personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom koncernen.