Så summerar vi 2018

Det är dags att avrunda året. Sett i ett försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv har det varit ett händelserikt år. Här kommer några korta tillbakablickar för alla som är engagerade i säker kommunikation och totalförsvar.

Försämrat säkerhetsläge

Säkerheten i vår omvärld är sämre i dag än för, låt säga, fem år sedan. Vi har upptäckt flera olika typer av ryska påverkansoperationer både här hemma och i vårt närområde under senaste åren. Upptrappningen av konflikten mellan Ukraina och Ryssland, som också ledde till blockaden av Kertjsundet för knappt en månad sedan, är ett tydligt exempel på hybridkrigföring. Men även nervgasattacken i Storbritannien, mot den forne ryske spionen Sergej Skripal och hans dotter Julia, och det stora polistillslaget i Åbolands skärgård, tyder på ökat ryskt inflytande i vårt närområde. Läs gärna inläggen Utländsk hybridkrigföring kräver ständig beredskap och Hybridkrigföring för mer om detta.

Krisberedskap och civilförsvar på tapeten

För Sveriges del innebar vårens MSB-utskick av broschyren Om krisen eller kriget kommer –i samband med den allt viktigare krisberedskapsveckan – att den svenska beredskapen fortsätter vara en aktuell fråga som diskuteras runt om i landet. På bloggen hittar ni också flera inlägg om detta ämne som frivilligorganisationerna, försörjningsfrågor och vårt civila försvar i allmänhet.

När sedan sommarens skogsbränder började härja blev frågan om allmänhetens krismedvetenhet och krisberedskap ställd på sin spets. Återhämtningen efter bränderna har krävt omfattande insatser både från myndigheter och civilsamhället i Sverige, men också från utländskt håll. Händelserna var omskakande, men kommer förhoppningsvis betyda att det svenska civilförsvaret får mer uppmärksamhet och resurser framöver.

Valrörelsens efterverkningar

I skrivande stund har vi fortfarande inte någon regering på plats, men några ord går ändå att säga om tendenserna i valrörelsen efter omröstningen i september. Trots farhågor konstaterar både en internationell forskningsrapport och Säkerhetspolisen att extern valpåverkan inte förekommit i så stor utsträckning – något som min företrädare skrev om i inlägget Försök till påverkan av svenska valdebatten: inte så omfattande, inte så internationellt och inte så framgångsrikt.

För att motverka tendenserna till fake news och andra påverkansförsök i cyberrymden, behövs ett fortsatt starkt cyberförsvar vilket kräver god cybersäkerhet hos våra myndigheter och allmänheten. Om cybersäkerhet och dess roll i totalförsvaret kan ni läsa i mitt förra inlägg Cybersäkerhet – en av vår tids viktigaste försvarsfrågor.

Framsteg i våra frågor

Från Teracoms horisont har det också hänt en del spännande händelser:

  • MSB fick en ny generaldirektör, den erfarne Dan Eliasson i början av året. Eliasson har, precis som Försvarsutskottet, understrukit behovet av ett nytt blåljusnät, inte minst i samband med Rakeldagen och nu senast i MSB:s tidning Tjugofyra7.
  • Vi har arrangerat seminarier för att diskutera viktiga framtidsfrågor när det gäller säker kommunikation. I februari bjöd vi in till ett samtal om framtidens säkra blåljuskommunikation, och i april diskuterade vi säker kommunikation och hybridkrig. Det har varit givande för oss att diskutera våra frågor utifrån fler perspektiv med experter inom hybridkrigföring, civilförsvar och andra försvarsfrågor.
  • Ett enigt Försvarsutskott i Riksdagen uttalade sig i våras positivt om utredningen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7, om behovet av ett utvecklat blåljusnät).
  • Riksdagen fattade i november det principiellt viktiga beslutet att finansieringen av Public Service ska gå via en särskild skatt från och med 1 januari 2019.

Vi har också mycket spännande på gång under nästa år. Bland annat kommer jag och Teracoms vd Åsa Sundberg att vara på plats under Sveriges största försvarsarena – Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 13-15 januari 2019. Håll gärna utkik efter Åsas framträdande på måndagseftermiddagen! Mer information om konferensen kan du hitta på: http://www.folkochforsvar.se/rikskonferensen.html

Fortsätt också att följa mig på Twitter under @sak_chef

Med detta säger jag tack för i år, god jul och gott nytt år!

Johan Petersson, chef för säkerhet och kommunikation