Så bygger vi säkerhet i Norden

Att störa eller slå ut centrala samhällsfunktioner som el och kommunikationsnät är ett sätt att försätta vårt samhälle i akut fara. Då känns det tryggt att sådana sårbarheter kan avhjälpas över landgränserna. I detta inlägg tar jag upp en fråga som varit på tapeten den senaste tiden: civilförsvarssamarbeten mellan Sverige och våra nordiska systerländer.

För vår och våra grannländers civil- och totalförsvarsplanering blir utbyten av erfarenheter, teknik och information allt mer avgörande. Det är inte så konstigt med tanke på att sårbarheter i allt väsentligt är gemensamma. Vi kan hjälpa varandra konkret, som till exempel när det gäller planerna på att bygga ut möjligheten till ambulanstransport och akutvård över gränsen mellan svenska Härjedalen och sjukhuset i norska Röros. Ett robust nordiskt samarbete har många fördelar.

Ett robust Norden utan gränser

Bakgrunden till det så kallade ”Hagasamarbetet” för samhällsskydd och beredskap – som funnits sedan 2009 – är det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa i allmänhet, och de nordiska länderna i synnerhet, de senaste årtiondena. Sedan start har samarbetet utvecklats inom sådana områden som beredskap för operativa insatser vid olyckor, energiförsörjning, transporter, cybersäkerhet samt hälsa och sjukvård. Arbetet bidrar till en av samarbetets visioner om ett robust Norden utan gränser.

Samtidigt finns andra områden som behöver utvecklas ytterligare för att stärka vår gemensamma motståndskraft inom centrala samhällssektorer. Ett av dessa områden är något som står oss på Teracom väldigt nära: robust och säker kommunikation för effektiv hantering av gränsöverskridande olyckor och händelser.

Så bygger vi säkerhet i Norden

Den 15–16 oktober bjöd MSB in till ett nordiskt seminarium och det årliga generaldirektörsmötet mellan MSB och dess nordiska motsvarigheter. Gemensamma beroenden, sårbarheter och samarbeten i regionen var huvudtemat för seminariet och gd-mötet. Och i samband med mötena släppte MSB rapporten Så bygger vi säkerhet i Norden – ett svenskt myndighetsperspektiv. I rapporten pekar MSB ut en rad områden som behöver utvecklas för att möta gemensamma utmaningar.

Ett utpekat utvecklingsområde är, enligt MSB, en robust och säker kommunikation för samverkan och ledning. I den bemärkelsen anser MSB att fortsatt sammankoppling av de nordiska ländernas radiokommunikationssystem, däribland svenska Rakel som Teracom driver, är avgörande. Norge och Sverige är redan sammankopplade, och Finland är på väg in. En vidare lösning för snabbare och säkrare överföring av tal och bild är också något som tas upp i rapporten. Andra utvecklingsområden som tas upp är bland annat att bygga vidare på existerande avtal inom försörjningsberedskap och säkerhetsskydd och ett utökat samarbete inom cyber- och informationssäkerhet som centrala delar av det civila försvaret länderna emellan.

Civilförsvar är mångfacetterat

En del av civilförsvaret handlar som bekant om att förbättra cybersäkerheten, något jag diskuterat i flera inlägg om bland annat Internet of Things, utländsk hybridkrigföring och påverkansoperationer.

Om du vill följa frågor om cyberförsvar kan jag tipsa om Folk och Försvars seminarium om cybersäkerhet som hålls i morgon, den 24 oktober.

Under seminariet kommer bland andra MSB, FRA och norska motsvarigheter att diskutera det norska och svenska cybersäkerhetssamarbetet och lärdomar från respektive lands arbete. Det blir ännu ett viktigt tillfälle att diskutera hur vi ska hantera gemensamma sårbarheter och den senaste tidens cyberattacker. Det går att följa seminariet från FoFs hemsida – se http://www.folkochforsvar.se/event/cybersaekerhet.html

Leve de nordiska civilförsvarssamarbetena!

Marcus Hartmann, kommunikationschef