Så bygger Teracoms starka säkerhetskultur säker kommunikation

Formellt börjar Teracoms historia år 1992, men vi har varit med mycket längre än så. Teracom bygger i dag vidare på sekel av utveckling och förändring för att tillgodose kärnuppdraget: säker kommunikation.

Året var 1921 när Telegrafverkets första rundradiosändning hördes i regementsstaden Boden i Norrbottens län. Under 1950-talet börjar landets befolkning även kunna ta del av tv-sändningar från verket som då döpts om till Televerket.

När Olof Palme invigde det nybyggda Kaknästornet i Stockholm år 1967 hade utbudet av radiokanaler vuxit till tre. Två år senare etablerades också Sveriges andra tv-kanal, SVT2.

I totalt 139 år, mellan 1853 och 1992, ansvarade Telegrafverket, sedermera Televerket, för landets radio- och tv-nät, mot slutet av den perioden genom avdelningen vid namn Televerket Radio. År 1992 beslutades dock att dela upp verket i tre delar, där all utsändningsverksamhet för rundradio och tv överfördes till ett nybildat, statligt helägt aktiebolag: Teracom.

Säkerhet i vårt DNA

I Teracoms DNA och bland alla oss medarbetare finns en stark medvetenhet om vår viktiga roll. En tydlig säkerhetskultur finns med i allt vi gör – här och nu, men även proaktivt.

Två ord är alltid med i all planering av våra säkra kommunikationer: robusthet och redundans. Med robusthet menar vi att all utrustning och alla tekniska lösningar ska vara starka och beständiga nog att stå emot hårda påfrestningar och dramatiska fysiska förhållanden och angrepp. Med redundans menar vi att de lösningar vi väljer ska klara av att nå fram i alla lägen, via alternativa vägar eller med hjälp av alternativa kraftkällor eller stödsystem.

Alla våra anläggningar har skalskydd, reservkraft och temperaturkontroll för att våra landsomspännande nät – som är säkrade och dubbelsäkrade – ska kunna sända oavsett väder. Medarbetare, underkonsulter och även vissa kunder säkerhetsprövas och klassas för att säkerställa att den känsliga information och teknik vi hanterar sköts av rätt händer.

Utöver detta så är alla datacenter vi driver försedda med dubbla fiberaccesser och har anslutning till ett nationellt fibernät och ett radiolänknät. Det innebär möjlighet till fysisk separation av utrustningen för högsta möjliga driftsäkerhet.

Häglaredsmasten och Kaknästornet två synliga exempel

Ibland sätts vår säkerhetskultur på prov. Det hände i maj 2016 när Häglaredsmasten utanför Borås utsattes för sabotage och knäcktes 130 meter upp i luften. Alla radio- och tv-sändningar från masten gick då ned. Det var första gången Teracom utsattes för denna typ av sabotage. För oss var då prioriteringslistan tydlig: mest akut var att få igång sändningarna för beredskapskanalen P4 igen. Därefter fokuserade vi på de övriga tv- och radiosändningarna och till sist vidtog vi åtgärder för att något liknande inte skulle kunna hända igen.

Ett annat tydligt exemplet på vår säkerhetskultur är samtidigt det mest synliga: Kaknästornet. Det är alltid bemannat för att garantera förmåga till service och felavhjälpning. Anläggningens system för distribution och kraftförsörjning bygger på två av varandra oberoende anslutningar till elnätet. Fallerar båda finns reservkraftverk, och för en avbrottsfri övergång från elnät till egen kraftförsörjning täcker UPS-batterisystem upp. Så bygger vi in redundans i våra system.

Tillsammans med Sveriges Radio och Sveriges Television har vi skapat en mycket robust infrastruktur, exempelvis för att garantera att beredskapskanalen P4 och tjänsten VMA alltid fungerar. Något vi är stolta över, men inget vi tar för givet.

Det var därför ett svårt beslut i december 2018 att stänga Kaknästornet för allmänheten. Vi följer alltid vad som händer runt om våra anläggningar och behöver precis som andra samhällsviktiga verksamheter ompröva gamla beslut i förhållande till ett nytt säkerhetsläge. För vår driftsäkerhet och Sveriges säkerhet var stängningen nödvändig.

Sedan 1800-talet har vi gradvis förändrat, förbättrat och förstärkt vårt arbete och våra rutiner för att alltid kunna leverera vad vi står för: säker kommunikation. Det är en säkerhetskultur god som någon.

Johan Petersson, chef för säkerhet och kommunikation