”Nytt blåljusnät prioriterad fråga” – MSB:s GD på Rakeldagen

Dataintrång, hybridkrigföring, kränkningar av territorium, extremväder. I mångt och mycket har mina texter handlat om de sårbarheter och hot vi ställs inför i vår tid. Konsekvensen av dessa fenomen är att vi ständigt måste stå redo för nya hot och utmaningar. Och just det var temat för årets Rakeldag – vår beredskap om krisen kommer. En förutsättning för vår beredskap är att frågan om ett nytt blåljusnät avgörs, vilket MSB:s generaldirektör tog upp som en högprioriterad fråga för nästa regering.

Rakeldagen 2018 – Är vi redo om krisen kommer?

Rakel är Sveriges kommunikationssystem för de samhällsviktiga verksamheterna och en akronym av RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. Sedan april 2015 har Teracom, på uppdrag av MSB, varit ansvarig för systemets drift, underhåll och kundstöd.

Rakeldagen syftar till att skapa utbyte mellan aktörer som arbetar med sambandsfrågor, säkerhet och kommunikation inom samhällsviktig verksamhet. Igår, torsdagen den 11 oktober, samlades bland andra MSB, Försvarsmakten och Kriminalvården med statliga företag som Teracom och SOS Alarm, för att diskutera hur vi bygger robust samhällsviktig kommunikation.

Under Rakeldagen 2018 diskuterades allt från hur man kan förbereda sig för det oförutsägbara till hanteringen av sommarens skogsbränder och effektiv kommunikation med Rakel vid kris och krig. Och självklart var Teracom på plats för att berätta om vår syn på säker kommunikation.

Några reflektioner efter Rakeldagen 2018

Sverige har de senaste åren drabbats av olika kriser, inte minst skogsbränder, terrordåd och kränkningar av vårt territorium. Det har lett till ett slags ögonöppnare för möjliga sårbarheter och brister i vårt samhälle. Och även om det skrämmer, så motiverar det oss att jobba hårdare för att skapa ett uthålligt och livskraftigt samhälle.

Debatten i media om det internationella stödet vid skogsbränderna kom till stor del att handla om EU-solidariteten och hur värdefullt det upplevdes att italienska flygplan och piloter samt polska brandmän ställde upp. Men vid Rakeldagen konstaterades också att sambandet fungerat mycket väl.

Vi på Teracom är stolta över att våra tjänster fungerade så bra under sommarens skogsbränder. Som bevis på det fick vi mycket positiv respons från användarna under årets Rakeldag. Vi kan bara hålla med Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, om att ett nytt blåljusnät är prioriterat. Det finns flera statliga utredningar och vi på Teracom pekas ut som en av nyckelaktörerna för hur det nätet ska byggas upp. I vår monter passade vi också på att visa hur Teracoms krisledning arbetade under bränderna. Såhär efteråt kan vi konstatera att sommarens kriser är något vi måste vara mer förberedda för, särskilt när det gäller säkra kommunikationsvägar. Därför är Rakeldagen ett ypperligt tillfälle att samverka och utbyta erfarenheter.

Teracom och säker kommunikation

För oss är det en självklarhet att vara en del av Rakeldagen. Inte bara för att vi har ansvaret för Rakelnätet, utan också för att vi arbetar för att samhällsviktig kommunikation fungerar till alla, alltid.

Teracom arbetar sedan en tid tillbaka mot att bli ett renodlat nätbolag. Det är ett steg på resan för att bli statens bolag för säker kommunikation och övergången gör oss särskilt lämpade för samhällsviktiga uppdrag. Det är därför Teracom finns – idag och imorgon. Robusthet, trygghet och säkerhet är helt enkelt en del av vårt DNA.

Marcus Hartmann, kommunikationschef