Påverkansoperationer – någon testar oss

Hur stor är risken för att vår demokrati i bred mening – våra demokratiska val, vår fria och transparenta samhällsdebatt, våra samhällsinstitutioner – påverkas av krafter som vill oss illa?

Beredskap inför påverkansoperationer kring riksdagsvalet

Inför riksdagsvalet i höst har vår beredskap som samhälle mot möjliga påverkansoperationer ökat betydligt. Jag har skrivit om detta tidigare i Säkra val – grund för demokrati. Men påverkansoperationer måste inte ha direkt koppling till valet eller till något större, dramatiskt skeende. De kan ske i det vardagliga.

Försvarsberedningens rapport ”Motståndskraft”

Försvarsberedningen skrev i sin delrapport om ”Motståndskraft”, att påverkansoperationer redan i dag förekommer:

”Idag kan dock formandet av den strategiska miljön ske med flera olika metoder och verktyg som en del av globaliseringen, digitaliseringen och utvecklingen av informationsteknologin. Det kan röra sig om attacker och underrättelseinhämtning via nätverk (s.k. cyberattacker), påverkansoperationer, aktioner via ombud m.m.

Planering och förberedelser för ett anfall mot Sverige pågår redan idag. Det innebär dock inte nödvändigtvis att någon stat idag har för avsikt att genomföra ett anfall på Sverige. Genom planeringen och förberedelserna skapar en potentiell angripare en möjlighet, en option, att anfalla Sverige om de egna strategiska intressena i en given säkerhetspolitisk situation skulle kräva det.”

Försvarsberedningen vill alltså understryka allvaret i det till synes vardagliga. Beredningen säger vidare att påverkansoperationer är viktiga komponenter i det som brukar kallas gråzonsproblematik. De kan t.o.m. vara att föredra, för en antagonist, framför rent militära medel.

Mental beredskap och aktiv källkritik

Vi har vant oss vid hur samhällsdebatten ser ut, men det förändrade medielandskapet, sociala mediers intåg, och risken för påverkansoperationer i vardagen gör att vi alla måste ställa in oss på att ha en avsevärt högre mental beredskap och aktiv källkritik. Det är en avgörande faktor för vårt samhälles motståndskraft i egentlig mening. Även om läget är allvarligt så kan vi tillsammans arbeta för att motverka påverkansförsök genom att vara vaksamma samt alltid fundera igenom vad vi delar och varför.

 Marcus Hartmann, kommunikationschef