packa din krislåda redan idag

Vad behövs för den egna beredskapen? Nu får beredskapsfrågorna förnyad kraft och uppmärksamhet i samhällsdebatten och bland myndigheter i och med MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

Vi har alla ett ansvar för vårt lands säkerhet och beredskap och då är det viktigt att vi alla också har kunskap om hur vi kan förbereda oss om något allvarligt inträffar.

Så sa MSB:s generaldirektör Dan Eliasson i samband med lanseringen av beredskapsbroschyren "Om krisen eller kriget kommer" i förra veckan.

För oss som arbetar med den civila beredskapen är det glädjande att beredskapsfrågorna fått förnyad kraft, inte bara i samhällsdebatten utan även bland myndigheter. Drivkraften bakom broschyren stavas just den förändrade säkerhetspolitiska situationen i omvärlden och samhällets ökade sårbarhet inför olika typer av störningar.

En nyupplaga efter 30 år
Broschyren har bara tagits fram fyra gånger tidigare – 1943, 1952, 1961 och senast 1987. Årets nyupplaga kommer alltså efter 30 år. Men som tidigare gånger, förutom versionen som togs fram 1987, skickas broschyren ut till Sveriges samtliga hushåll (4,8 miljoner hushåll). Bakom årets upplaga står bland andra MSB, Försvarsmakten, SKL, de frivilliga försvarsförbunden och länsstyrelserna – aktörer som alla har otroligt viktiga roller i händelse av en kris.

Vad behövs då för den egna beredskapen?

Här är en checklista med de viktigaste ingredienserna i en fullgod hemmagjord krislåda.  

 • Hållbar, lättlagad, energirik, mat som kräver liten mängd vatten. Exempelvis potatis, ägg, skorpor, matolja, krossade tomater, konserver, färdig blåbärssoppa, choklad och kaffe.  
 • Flaskor, hinkar med lock, PET-flaskor, mineralvatten och dunkar.  
 • Plastpåsar eller plastsäckar till toaletten, ifall den inte skulle fungera. 
 • Varma och oömma kläder, filtar, liggunderlag, sovsäckar, stearin- och värmeljus, tändstickor eller braständare, en alternativ värmekälla som gasolvärmare eller fotogendrivna element. Allt för att behålla värmen. 
 •  Radio som drivs av batteri, solceller eller vev. 
 • Bilradio 
 •  Papperslista med viktiga telefonnummer  
 • Extrabatteri/power bank till mobilen och annat  
 • Laddare till mobilen att ha i bilen 
 •  Kontanter i mindre valörer 
 •  Husapotek och extra mediciner 
 •  Våtservetter och handsprit  
 • Blöjor och mensskydd 
 • Utskrifter på papper av exempelvis försäkringsbrev, bankuppgifter, registreringsbevis etc. 
 •  Drivmedel i tanken  
 • Spritkök och bränsle  
 • Ficklampa eller pannlampa och batterier

Krisberedskapsveckan börjar nu 
I samma veva som broschyren ges ut, börjar även den andra årliga Krisberedskapsveckan idag, måndag, den 28 maj. Under veckan, som håller på t.o.m. på söndag den 3 juni, är tanken att viktiga aktörer i samhället – såväl civilsamhället som centrala myndigheter, branschorganisationer och näringsliv – ska ytterligare aktiveras och involveras i krisberedskapen. Samtidigt står framför allt kommunerna i fokus, tack vare deras närhet till invånarna.

Teracom krisförbereder genom våra uppdrag
När det gäller vår egna beredskap arbetar Teracom ständigt med våra uppdrag om att sända ut Public Service (i synnerhet P4 med sin särskilda roll som informationskanal i kris och beredskap) och att drifta blåljusaktörernas kommunikationsnät (Rakelnätet). Vår drivkraft är skapandet av förutsättning för omedelbar, säker och robust kommunikation i samhället, inte minst när krisen väl är på plats. Läs gärna mer om våra uppdrag kring Rakelnätet och Public Service. Och glöm nu inte, den enklaste och smartaste krisförberedelsen är att lära känna dina grannar!

Tips på platser att hitta information om krisberedskap:
• Broschyren Om krisen eller kriget kommer, särskilt sidorna 10-11 där exempel på vad du behöver ha hemma. • Webbplatsen www.dinsakerhet.se ger intresserade mer ingående information om hur man kan förbereda sig inom de områden som broschyren tar upp. Dessutom kan man följa utvecklingen och planeringen av Sveriges totalförsvar på webbplatsen.
• Du kan ställa frågor om beredskap inför kris och krig direkt till MSB via Kontaktcentrum. Här besvarar personalen frågor under vardagar från 21 maj till 29 juni.

Marcus Hartmann, kommunikationschef