Nystart för Teracoms blogg om säker kommunikation

Från och med i dag tar jag, Johan Petersson, chef för säkerhet och kommunikation på Teracom, över och blir Teracoms nya bloggare. Min ambition är att ytterligare fördjupa samtalet kring Sveriges totalförsvar, med fokus på säker kommunikation.

Sedan slutet av förra året har min företrädare, Marcus Hartmann, lyckats etablera den här bloggen som en del av det kluster som diskuterar olika aspekter av säkerhets- och försvarspolitiken. Fokus för blogginläggen har varit det civila försvaret och att berätta mer om Teracoms viktiga samhällsuppdrag för säker kommunikation.

Som nytillträdd kommunikationschef har jag ambitionen att utveckla både vårt eget tänkande här på Teracom och omvärldens syn på oss när det gäller säkerhets- och försvarsfrågor. Det arbetet avser jag göra inte minst genom att, tillsammans med er, diskutera dessa ämnen på bloggen och min Twitter.

Vem är då jag som tar över?

Jag heter Johan Petersson och är sedan drygt två år säkerhetschef på Teracom. Sedan månadsskiftet har jag också i uppdrag att vara Teracoms kommunikationschef. Det innebär att jag numera även är Teracoms talesperson och skriver på bloggen.

Med ett ganska brett säkerhets- och försvarsintresse har jag över tid tagit mig an olika uppdrag och aspekter av totalförsvaret. Jag har bland annat erfarenhet från räddningstjänsten, militärtjänsten som yrkesofficer nationellt och internationellt och jobbat som säkerhetschef på G4S, Nokas och nu på Teracom. Idag jobbar jag även som reservofficer inom Försvarsmakten. Som säkerhetschef har jag hanterat allt från helikopterrånet 2009 till efterarbetet efter sabotaget mot Häglaredsmasten 2016. Alldeles oavsett arbetsgivare har mitt fokus legat på Sveriges säkerhet och samhällsförsörjning.

På Teracom har jag, i rollen som säkerhetschef, ansvar för att utveckla säkerheten och robustheten i våra verksamheter och nät. Det har såklart stor bäring på Sveriges säkerhet att vi står för ett säkert och robust nät som kan användas för viktiga ändamål i samhällets tjänst, både i freds- och krigstid. Via vårt nät har vi idag trygga och stabila utsändningar av radio, tv och VMA/P4. Som stöd har vi en rikstäckande serviceorganisation från Ystad till Karesuando, som också är krigsplacerad hos oss, för att alltid kunna lösa fel i nätet. Det är en stark resurs. Utöver detta har vi även ansvaret för Rakelnätet.

Fokus på säker kommunikation som del av totalförsvaret

Via Teracoms sociala kanaler kommer jag prata om säker kommunikation som del av totalförsvaret. På bloggen vill jag ytterligare fördjupa samtalet kring detta utifrån aktuella ämnen och händelser, men också aspekter som kanske inte alla känner till. Förutom bloggen kan ni följa mig på @sak_chef. Med hjälp av hashtaggen #säkkom vill jag bidra till en arena för samtalet om säkra kommunikationer som del av totalförsvaret.

En prioriterad fråga för oss på Teracom är behovet av att ersätta dagens Rakelsystem med en uppgraderad och utvecklad lösning för säker kommunikation. Den viktigaste orsaken är att blåljuspersonalen, som löser viktiga samhällsuppdrag dagligen, får de verktyg de förtjänar och behöver när de utför sina viktiga uppdrag. Detta har betydelse i fredstid, men också för att kunna vara kittet i totalförsvaret. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för ett fungerande civilförsvar i några av de mest samhällskritiska verksamheterna. Det är också något jag ämnar skriva mycket om.

Med dessa ord vill jag avslutningsvis säga att jag ser fram emot att få diskutera allt detta med er!

Johan Petersson, chef för säkerhet och kommunikation