Internet of Things – en sårbarhet i tillvaron

Resiliens, dvs., motståndskraft, är ett nyckelbegrepp för hur starka eller sårbara vi är som samhälle. Det bygger på att många i samhället har en förståelse för möjliga sårbarheter och ingångar för antagonistiska aktörer. Förståelsen behövs i såväl den offentliga som den privata sfären, i hemmet och på arbetsplatsen. Dagens blogginlägg handlar om det som kallas Internet of Things (IoT), eller sakernas internet.

Vi blir mer och mer beroende av uppkopplade enheter, vare sig det handlar om kylskåpet, bilen eller datorn. Alla dessa produkter och tjänster kan tyckas förenkla våra liv, men få funderar över vilka konsekvenser det kan få att information om oss blir mer och mer tillgänglig för utomstående.

Förutom information om våra köp- och användarbeteenden blir det enklare att angripa enskild utrustning, som till exempel en modern bil, pacemakers eller servrar med skyddsvärd information. Om man inte skyddar sina uppkopplade enheter kan dessa användas för allt från stöld av information och spionage till sabotage och utpressning. På samhällsnivå kan det leda till att förtroendet för system och samhällsfunktioner undermineras.

IoT-relaterade risker i vår vardag

FOI kom i måndags ut med en rapport om IoT-relaterade risker och strategier. Trots att rapporten inte riktar sig till enskilda medborgare, är jag övertygad om att vi alla skulle dra nytta av dess huvudbudskap. Vi behöver tänka lite mer på vilka säkerhetsrisker vi utsätter oss för i vår ständigt uppkopplade tillvaro, och hur det påverkar vår sårbarhet både privat och i samhället i stort.

Ett tips för dig som vill bli lagom uppskrämd hemma i soffan är att se filmen ”I.T.” (2016), en thriller där huvudpersonens hela liv tas av en IT-konsult som fått tillgång till ett lösenord. Nu behöver det inte gå så långt som i filmen, men det är viktigt att alltid tänka på eventuella ingångar för obehöriga.

För även om produkter och system kan vara bristfälliga, så är det egentligen i vår användning som de största riskerna för intrång uppstår. Rapportförfattarna tipsar om att förebygga intrång genom att bland annat skapa säkra lösenord och inte i onödan koppla upp enheter.

Tänk säkert – skydda din viktigaste information!

Sverige deltar för femte året i rad i kampanjen ”Tänk säkert”, den europeiska informationssäkerhetsmånaden CyberSecMonth (ECSM). CyberSecMonth syftar till att öka medvetenheten om informationssäkerhet hos medborgare och organisationer i hela Europa. I år får MSB, polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se (Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket), stöd av 17 samhällsaktörer med spridningen av den svenska kampanjen ”Tänk säkert – skydda din viktigaste information!”.

Här kommer några centrala tips för att skydda ditt lösenord:

  • Använd långa lösenord
  • Använd stor teckenvariation
  • Använd lösenord som är svåra att gissa
  • Använd tvåfaktorinloggning
  • Använd olika lösenord för olika tjänster

Du kan läsa mer om detta på: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/skydda-din-information/losenord/

Avslutningsvis vill jag påminna om att ständigt vara på din vakt, medveten och kritisk. Och kanske fundera på hur många prylar i din vardag som är uppkopplade.

Marcus Hartmann, kommunikationschef