Frivilliga är med och bär upp det civila försvaret

Att försvara ett land mot yttre hot kräver samtidigt en professionell kärna och ett folkligt djup. Vi behöver både militärt försvar och civilt försvar, och vi behöver både yrkeskunnande och frivilliga krafter.

Därför är det en enorm styrka att vi har våra arton frivilliga försvarsorganisationer, som stöttar vårt totalförsvar i frågor såsom radio- och datakommunikation, omhändertagande av djur, återuppbyggnad efter katastrofer samt kompetensförsörjning av ingenjörer, fallskärmshoppare och piloter.

De frivilliga försvarsorganisationerna fyller en betydande roll för den civila delen av totalförsvaret. Därför vill jag lyfta dem och deras verksamheter lite extra i dagens inlägg.

Med rötter i beredskapsinsatserna under de båda världskrigen och kalla kriget har försvarets frivilligorganisationer en unik position när det gäller att bistå totalförsvaret med information, utbildning, övning och bemanning såväl inför som när krisen väl är ett faktum. På så sätt bidrar organisationerna i Sverige till att både höja, mobilisera och förankra den civila krismedvetenheten och krisberedskapen i samhället.

Idag har de frivilliga försvarsorganisationerna en halv miljon medlemmar. Verksamheterna bedrivs ideellt och självständigt, men i samverkan med myndigheter såsom Försvarsmakten och MSB. Organisationerna gör ett fantastiskt jobb i att hålla sina befintliga medlemmar fortsatt engagerade och professionella, men samtidigt får vi inte glömma hur viktigt det är att medlemsantalen fortsätter att öka. Ytterst är rekryteringen till civilt engagemang inom dessa organisationer en försäkring för alla oss som bor och verkar i Sverige.

För oss på Teracom utgör bland annat Frivilliga Radioorganisationen (FRO) en samarbetspartner utifrån deras roll för ”Radio, tele och data i samhällets tjänst”. FRO:s uppdragsgivare är MSB, Svenska kraftnät och Trafikverket. De arbetar för bra kommunikationer inom Försvarsmakten och samhällets krisberedskap genom att förstärka med sambandsresurser vid större olyckor och andra kriser.

I en tid av digital mobilisering blir det särskilt viktigt att lyfta fram de fantastiska insatser de frivilliga försvarsorganisationerna gör för samhället. Jag kommer därför fortsätta skriva om dem i kommande inlägg. Det är av stor vikt att vi fortsätter stärka dessa organisationer, inte minst eftersom de utgör basen för det civila försvaret – och därmed också Sveriges totalförsvar.

Marcus Hartmann, kommunikationschef