Den moderna människan – osårbar och därför sårbar?

Psykologiskt försvar är ett svårfångat begrepp på samhällsnivå, men också på individnivå. Det handlar såväl om att förbereda samhället inför hybridkrigföring av tredje part som att förbereda oss själva psykologiskt inför att faran är framme.

Jag skrev i ett tidigare inlägg om storstad och landsbygd där jag belyste skillnaden i grad av insikt och krisförberedelse mellan unga och gamla samt mellan stadsbor och landsbygdsbor. Huruvida vi är förberedda eller inte beror inte bara på var vi bor, utan även på vår inställning till förberedelser och försiktighet i vardagen. 

Brister i krismedvetenhet

Det som händer när vi inte är förberedda är att våra chanser att klara oss minskar. I rapporten ”Framtidsstudie år 2030: En kortrapport med fokus på kommunal räddningstjänst” som Kairos Future tagit fram, på uppdrag av MSB, konstateras att flera faktorer i vår omvärld gör oss särskilt sårbara. Detta förutsatt att vi inte är förberedda eller insiktsfulla i vardagen.

Det kan handla om allt från att hantera klimatförändringar som torka, nederbörd eller översvämningar, till att vi har så kallade ”postmoderna värderingar ”. Värderingarna innebär att vi som medborgare räknar med att samhället ställer upp i vått och torrt. Ett sådant tankesätt leder till att vi brister i krismedvetenhet och insikter om hur vi ska hantera eventuella kriser i vardagen.

Oförberedd = sårbar

Paradoxen är att attityden att känna sig osårbar gör en medborgare sårbar. För vi lever i ett så sofistikerat samhälle att vi lätt tror att "det där händer inte mig", och "om det händer så tar samhället hand om det". Men så enkelt är det inte. Tvärtom finns verkliga faror som kan leda till dödsolyckor och allvarliga skador på vårt samhälle – oavsett hur tryggt vi byggt upp tillvaron. Bränder, kemiolyckor, dramatiska väderfenomen och illvilliga attentat skadar och dödar på riktigt. Tyvärr är det nästan som om den moderna människan inte riktigt förstår dessa risker.

För hur ska man annars förklara att folk inte följer den tydliga uppmaningen när olyckor eller andra farliga förlopp inträffar att hålla sig undan, uppmaningen att söka skydd snarare än att stilla sin nyfikenhet, och att för allt i världen inte ställa sig och filma med mobilen?

Håll koll på vad du ska göra

När VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) ljuder ska vi alla gå inomhus, stänga dörrar och fönster och sätta på Sveriges Radio P4 för information. Många gör det, men alldeles för få. Teracom, som är ansvarig för både VMA-systemet och P4-utsändningarna, gör förstås vår del av att ta krisförberedande på allvar. Jag önskar då och då att fler medborgare gjorde det också.

Marcus Hartmann, kommunikationschef