Energi- och elförsörjningen

Jag har på senaste tiden skrivit om hur vi stärker vår beredskap inför kris och krig, och nu har turen kommit till hur situationen ser ut för energi- och elförsörjningen i Sverige.

När man tittar på försörjningsfrågor i allmänhet upptäcker man snart att den gemensamma nämnaren för försörjningen av energi, el, livsmedel, dricksvatten och telekommunikation, är att de utgörs av väldigt komplexa system. Alla dessa system har geografiska och logistiska knytpunkter som måste fungera för att vi som slutanvändare ska nås av produkten eller tjänsten. 

När det gäller beredskapsarbetet för energi- och elförsörjningen så måste de därför utgå från händelser som kan ske i vardagen. Till dessa hör till exempel strömavbrott och tekniska fel i systemen. En viktig del av försörjningsarbetet handlar om att säkerställa att el levereras från flera olika källor eller att det vid behov tillhandahålls reservkraft. Samtidigt gäller det att man på regional och lokal nivå har en plan för hur man ska prioritera så att elförsörjningen i första hand går till de funktioner som behöver det mest. För vår egen del har vi extremt höga krav på reservkraft vid strömavbrott för att uppfylla vår roll att ansvara för säker utsändning av Public Service. Våra anläggningar som sänder ut marksänd radio och TV – och som därför har en nyckelroll i totalförsvaret – klarar sig utan ström under mycket lång tid tack vare de reservkraftlösningar vi har valt.

Även om vi inte kan gå tillbaka i utvecklingen, är det viktigt att förstå hur beroende vi är av energi- och elförsörjningen för nästintill alla vardagliga och samhälleliga funktioner. Konsekvenserna av att en liten del i systemen störs är att vi står utan transporter, patientjournaler, kontanter i bankomaterna och i viss mån även möjlighet till kommunikation – för att nämna några saker.

Mot bakgrund av dessa säkerhetshot bör vi alla ha en back-to-basics-mentalitet, vilket jag också var inne på i ett tidigare inlägg som handlade om VMA. Vi behöver i större utsträckning satsa på att kunna klara oss själva i en tid där samhällets och våra egna vardagliga uppgifter kräver ständig uppkoppling, eltillförsel och i mångt och mycket allt färre fysiska kommunikationstillfällen. I den aspekten arbetar vi på Teracom för att alla ska kunna nås av säker kommunikation via radio och tv var man än befinner sig i Sverige, särskilt om vi skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris.

Om ni är intresserade av att lära er mer om energi- och elförsörjningen i Sverige kan ni bl.a. gå in på Krisinformation.se, lyssna på bl.a. Folk och Försvars webbsändning  eller läsa sidorna 164-167 i Försvarsberedningens rapport ”Motståndskraft”.

Marcus Hartmann, kommunikationschef