E-hälsa som del av en förbättrad blåljuskommunikation

Digitaliseringen förändrar våra liv på alla områden. Detta är ett av de viktigaste skälen till att Teracom och andra aktörer länge har verkat för att vår blåljuspersonal ska få ett nytt och bättre kommunikationssystem.

Det gamla systemet har hög säkerhet, robusthet och integritet, men följer inte med i den tekniska utvecklingen. Vi behöver kunna sända datafiler, bilder, längre mejlkonversationer, kartor och annat. Både vid vanliga utryckningar och när det är riktigt skarpt läge och stora insatser ska samordnas – t.ex. vid en större naturkatastrof eller ett attentat.

Ett område där stora språng sker i utvecklingen mot ökad digitalisering är e-hälsa – allt som har att göra med digitaliseringen av vården, både för vårdgivarna, men också för oss alla som patienter. För ett drygt år sedan gjorde e-hälsomyndigheten en stor kartläggning över vilka typer av patientdata som behöver kunna skickas inom ambulanssjukvården.

Rapporten bygger på ett gediget material, bl.a. en enkät till ambulanssjuksköterskor. En region som då visade sig ligga långt framme är Kronoberg, som arbetar med sammanhållen journalföring och med teknik som innebär att ”… läkaren kan ordinera läkemedel direkt i ambulansjournalen, information från medicinteknisk utrustning överförs automatiskt till ambulansjournalen och man har tillgång till digitala system innan ankomst till patienten.” Redan medan ambulansen är på väg ut till patienten blir datasystemen alltså fullt uppkopplade och ambulanspersonalen får viktig information om den patient de ska möta. Den typen av lösningar föreställer jag mig blir lika självklara i framtiden som att man har tankat ambulansen i förväg. Läs hela rapporten här.

Delar av denna datakommunikation vid olyckor eller större händelser kommer i framtiden förmodligen att behöva gå inom det säkra PPDR-nätet (blåljusnätet), medan andra delar kommer att gå i kommersiella kommunikationsnät. Alla nät måste därmed fungera sida vid sida när det händer större olyckor eller incidenter. Den lösning vi väljer behöver vara robust och säker, och det vore ytterst olyckligt om det i ett kritiskt läge uppstod en konkurrens om datakapaciteten mellan kommersiell trafik och PPDR-trafik, ett förslag som en del debattörer framfört.

Marcus Hartmann, kommunikationschef