Att stå pall oavsett väder

Teracom har statens uppdrag att se till att prioriterade nyheter och VMA, viktigt meddelande till allmänheten alltid kan nå fram. Därför ser vi över beredskap och infrastruktur för utsändningar för att kunna hantera mer extremt väder.

Få har missat att vi haft ett besvärligt väder det senaste året. I början av januari härjade stormen Alfrida, och vi alla minns sommarens extrema värme och enorma skogsbränder. I februari har Arlanda och Stockholms kollektivtrafik varit lamslagna av ymnigt snöfall, och i Roslagen blev tusentals hushåll åter av med strömmen. I Västsverige översvämmades nyligen flera Europavägar efter ihärdigt regnande. I nordliga län drog stormen Julia in den gångna helgen vilket ställde till det rejält både längs Norrlandskusten och i inlandet

Mer extrema väderfenomen ställer helt nya krav på hela samhället. SVT presenterade i dag (18/2) en undersökning som visade att få hushåll är förberedda på ett längre strömavbrott. Bland det viktigaste att ha hemma är en vevradio, för att kunna nås av nödvändig information i beredskapskanalen P4. Utsändningen av P4, liksom all annan radio och tv, ansvarar Teracom för, så mer extremt väder ställer givetvis nya krav på vår beredskap.

Teracom sköter samtliga utsändningar för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Med 54 stora sändarstationer och över hundra mindre sändare når våra utsändningar 99,8 procent av befolkningen och 90 procent av landets yta. På uppdrag av staten arbetar vi med system och funktioner som är så elementära och viktiga för hela Sverige att det som går genom våra torn och master måste nå fram – vilket det gör.

Oavsett om det råder storm, översvämning eller polarkyla ska exempelvis utsändningarna av kriskanalen P4 alltid fungera för att krisberedskapsmyndigheter ska nå medborgarna med tjänsten Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) – något vi hittills lyckats med, även om vi ibland fått kämpa hårdare för det.

Under skogsbränderna arbetade vi dag och natt för att garantera utsändning av information till allmänheten och säker kommunikation i Rakel-nätet som vi avtalat med SR, SVT och MSB. Insatserna har även lärt oss mycket vad gäller organisationens beredskap.

Vi arbetar ständigt för att förbättras

Förra veckan beskrev jag Teracoms säkerhetskultur. En del av Teracoms beredskap handlar om att kunna övergå till alternativa lösningar och system. Våra backup-lösningar är bevisat robusta och redundanta, men vi förbereder oss inte för det redan inträffade. Vi ser över hur våra backup-lösningar liksom våra reserv- och nödsystem klarar nya och oväntade förhållanden och väderfenomen. Vi utvecklar kontinuerligt rutiner, utrustning och kunskap för att stå beredda att distribuera radio och tv till hela landet.

I slutet av 2018 färdigställde vi ett nytt radiolänkstamnät med statlig rådighet och säker kraftlösning. För strategiska kunder kan vi genom det unika nätet erbjuda en redundant produkt, där vi har för avsikt att bistå med krisberedskapsstöd för kommunikationslösningar som liknar hur vi hanterar Teracoms egna nät för radio och tv.

Johan Petersson, chef för säkerhet och kommunikation