Årets Krisberedskapsvecka satsar på ungdomar

Varje år genomför MSB kampanjen Krisberedskapsveckan. Mellan 6 och 12 maj kommer allmänheten uppvaktas lite extra av de aktörer som dagligdags arbetar med att förbereda landet för kriser eller krig. Många har blivit bättre på att ta sitt ansvar och förbereda sig för kris. I år är det ungdomarna som är i fokus.

Snart drar årets Krisberedskapsvecka igång. Målet är att fler privatpersoner ska tänka till hur de ordnar vardagen vid en samhällskris, att de också skaffar eller ökar beredskapen hemmavid att klara sig själv samt att den lokala riskkommunikationen utvecklas. Men var står svensk krisberedskap i dag?

Ökad kunskap om beredskap

För ett år sedan skickade MSB ut den mycket hjälpsamma broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till nästan fem miljoner hushåll. Broschyren ska hjälpa oss att förbereda inför händelser som kan störa eller slå ut grundläggande samhällsfunktioner, exempelvis allvarliga olyckor, extremväder, cyberattacker eller militära angrepp och konflikter.

Vid liknande händelser måste privatpersoner ta ett större ansvar för grundläggande behov som mat och vatten, hygien, värme och sömn. Utskicket från MSB följdes upp med undersökningar om hur informationen mottagits. 75 procent uppgav att de har tagit del av innehållet. Det är många miljoner människor som i dag kan mer om sitt eget ansvar vid händelse av kris eller krig.

Just ansvar är något som broschyren lyckats påtala. Ungefär hälften av mottagarna svarade även att de fick en större känsla för sitt eget ansvar. Det är dock framförallt äldre personer (50 år eller äldre) som känner ett ökat ansvar. Yngre personer (18-34 år) känner i större utsträckning en högre nivå av oro.

Detta är viktiga insikter för den gemensamma utvecklingen av vår krisberedskap och vårt totalförsvar. Därför gör årets Krisberedskapsvecka särskilda aktiviteter riktade mot morgondagens unga vuxna. Det är viktigt. Min egen väg in i försvaret och säkerhetsfrågor gick via olika ungdomsförbund som tillhör frivilligorganisationer i det civila försvaret. Vi behöver fler som skyddar Sverige och våra intressen.


Viktig målgrupp att nå

En av aktiviteterna under Krisberedskapsveckan är att kommunerna bjuder ungdomar mellan 13 och 19 år på visning av en katastroffilm, följt av samtal om kommunens krisberedskap, exempel på kriser och hur medborgare kan förbereda sig. Då kommer även den så kallade krisberedskapslådan att diskuteras.

Men vi behöver skapa mer medvetenhet och intresse bland personer i denna ålderskategori. För även om 36 procent av landets 18-åringar enligt MSB:s 18-årsenkät uppger att de vet vart de ska vända om en allvarlig händelse eller kris inträffar, uppger samtidigt över hälften att de inte vet vilket ansvar ens kommun har i en kris- eller krigssituation – och lika många ser Försvarsmakten som den aktör de i första hand ska vända sig till för krisberedskapsfrågor.

Med större medvetenhet om och deltagande i exempelvis frivilligorganisationernas ungdomsförbund kan vi förbättra kunskaper och förberedelser bland landets unga. Det vore mycket bra för oss alla. Ett starkare totalförsvar bygger på att även det civila försvaret stärks och bidrar till vår säkerhet. Att långsiktigt stärka svenskt totalförsvar och krisberedskap tar tid, så vi måste satsa på de unga redan i dag.

För den som vill läsa broschyren Om krisen eller kriget kommer går den att ladda ner i digitalt format via MSB:s hemsida här. Materialet bör även kompletteras av fördjupningar som finns på sidan dinsäkerhet.se, som går igenom risker och säkerhet för privatpersoner.

Johan Petersson, chef för säkerhet och kommunikation