Försök till påverkan av svenska valdebatten: inte så omfattande, inte så internationellt, inte så framgångsrikt

Forskare lanserade MSB-finansierad studie om informationspåverkan av det svenska valet, vad sa resultatet?

I den polariserade samhällsdebatten som pågår i de flesta öppna, västliga, demokratierna har en återkommande fråga varit hur antagonistiska och extrema krafter kan försöka påverka allmänna val. Som jag skrivit om tidigare kan valen påverkas antingen direkt, via försök att hacka resultat eller inrapportering, eller indirekt genom att påverka debatten och allmänhetens tilltro till valet. 

I ett inlägg i augusti, om hur väl rustade vi är mot valpåverkan, dristade jag mig till att hävda att valrörelsen fram till dess inte var så påverkad och att mycket tvärtom tydde på att vi var rätt mentalt förberedda på ett positivt sätt. Nu har en forskarrapport, beställd och sponsrad av MSB, lagts fram och resultatet av den pekar i samma riktning. 

Smearing Sweden: International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election

Bakom studien står ett team knutna till det framstående universitetet London School of Economics, LSE, och den brittiska tankesmedjan Institute for Strategic Dialogue, ISD.  I teamet ingår bland andra Anne Applebaum, en av de främsta debattörerna och experterna på utvecklingen i det tidigare kommunistiska Östeuropa.

För att sammanfatta rapportens slutsats lite hårdraget: påverkansförsöken var inte så omfattande, inte så internationella, och inte så framgångsrika.

Det mest intressanta i rapporten, enligt mig, är dock att den diskussion som man kunde se på sociala medier efter valet, med närmast konspirationsteoretiska påståenden om valfusk, tycks ha varit organiserad och samordnad. 

Rekommendationer för det digitala medborgarskapet

Forskargruppens rekommendationer är ganska allmänna, men kloka: ökat fokus på källkritik som del av ett ”digitalt medborgarskap” som lärs ut både i skolor och till vuxna. Se till att statliga myndigheter är på alerten mot kampanjer på sociala medier, där det redan pågår en smutskastningskampanj mot Sverige i flera sammanhang. Stärk civilsamhällets nätverk, inte minst i ett nordiskt eller skandinaviskt sammanhang.

I en värld av Fake news kommer Teracom att sträva efter att vara ett statligt bolag för Real news.

Läs hela MSB-LSE-ISD-rapporten här: 

https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/10/Sweden_Report_October_2018.pdf?fbclid=IwAR2ou5zOAb2Y8ZtTQIcC55tulcwOlCNEkZRcu3YDfSQBl9vbz5xA9MJRaAc

Marcus Hartmann, kommunikationschef