Organisation och ledning

Fyra resultatdrivande affärsområden bemöter kundernas unika behov

De fyra affärsområdena har olika affärslogik och utmaningar och målet med organisationen är att bli bättre på att möta våra kunders specifika behov och förväntningar och därmed skapa förutsättningar för en leverans i toppklass.

Förutom de fyra affärsområdena finns också ett antal stabfunktioner inom bolaget.
Dessa är; Verksamhetsutveckling, Försäljning, Finans, Säkerhet och Digitalisering.

Affärsområde IT

Affärsområde IT leds av Carolina Palo Kobak, CIO, och inrymmer förutom utveckling och förvaltning av IT-stöd till verksamheten även de kommersiella produktområdena Online Media Services och Säkra IT-tjänster.

Affärsområde Media  

Affärsområdet Media leds av Gunnar Bergman och inrymmer produkterna utsändning av tv och radio, media transport, media gateway, mottagartester, radiodata och reportagelänk.  

Affärsområde Telekom  

Affärsområdet Telekom leds av Mattias Öhman. Produkterna Ethernet connect, inplaceringar, kapacitet och våglängd ingår i affärsområdet.

Affärsområde Network Services

Affärsområdet Network Services leds av Stefan Steijnick och omfattas av serviceprodukter som övervakning och underhåll inom vilket även Rakel NOC (Network Operation Center) och Rakel kundstöd ingår.