Teracom har slutfört förvärvet av Net1

Teracom har idag den 14 mars slutfört förvärvet av den svenska delen av telekomoperatören Net1.

Net1 bedriver idag telekommunikation via mobilt bredband och opererar i 450 MHz-bandet.

Teracom kommer att säkerställa god täckning och hög kapacitet till samtliga Net1:s kunder, såväl privatpersoner som företag och myndigheter. Därmed kommer Teracom ta ansvar för den viktiga roll som Net1 spelat för områden med dålig täckning i glesbygd och till sjöss. Net1:s verksamhet kommer att drivas som en separat enhet i form av ett dotterbolag inom Teracomkoncernen.

Nu närmast kommer säkerhetsklassning av personal och systemseparation från tidigare ägaren Ice Group att genomföras.

”Vi är mycket nöjda att affären slutförts och att vi nu kan säkerställa en fortsatt bra service och leverans med den statliga kontroll som följer av vårt ägande. Net1:s nät är redan idag till stor del baserat på Teracoms infrastruktur med stor yttäckning och robusthet. Nätet kommer nu att vidareutvecklas för att ge tillgång till exempelvis beredskapsfunktioner”, säger Åsa Sundberg, VD för Teracom.
Teracom har utsett Maria Sandgren till ny VD för Net1.

Maria Sandgren har en gedigen erfarenhet av att bygga och driva nät med mycket högt ställda krav på robusthet och säkerhet och kommer senast från rollen som sektionschef för Mobil- och Broadcastnät inom Teracom.

Affären har tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 25 februari 2019.