Delårsrapport januari-mars 2018

Ljusglimtar och oro under årets första kvartal

Teracoms nätdriftsorganisation är i tjänst dygnet runt, årets alla dagar för att se till att tv- och radiosändningarna fungerar i alla väder. Oavsett vad som händer är det lika viktigt att det fungerar. Det finns dock en viss extra nerv under stora evenemang som OS. Avbrott och störningar under avgörande ögonblick kan skapa mycket missnöje hos tittare och lyssnare. Jag kan med glädje konstatera att både svenska och danska tv-tittare och radiolyssnare kunde njuta av OS-sändningarna utan problem. I Sverige där intresset för OS är stort fick vi sju gånger anledning att tända Kaknästornet i gult och blått för att fira svenska OS-guld. Trevliga ljusglimtar i vintermörkret.

Även kvartalets resultat känns mycket positivt. Trots sjunkande intäkter från tv-verksamheten levererar vi högre intäkter och framförallt betydligt högre resultat än samma kvartal förra året. Försäljningen gick ganska trögt i början av året men har visat en stark återhämtning under mars månad. Bakom resultatförbättringen ligger ett hårt arbete med effektivisering men också anpassning av kostnader till intäktsutvecklingen i vikande affärer.

Läs hela Koncernchefens kommentarer delårsrapport januari-mars 2018