Teracom stärker sitt mobila kommunikationsnät genom avtal med Ericsson

Teracoms mobila nät opererar i 450 MHz-bandet vilket lämpar sig väl för IoT-lösningar.

Genom avtalet med Ericsson stärks funktionaliteten i nätet och förbereder det för en 5G-uppgradering.

- Genom ett moderniserat 4G-nät, kommer Teracom kunna växa och stötta ett alltmer digitaliserat samhälle i Sverige. De kommer kunna tillhandahålla den säkerhet och tillförlitliga mobila uppkopplingen som deras kunder och partners behöver. Teracom’s nya 4G-nät kommer vara en fundamental plattform for en rad kritiska tjänster över hela landet, säger Jenny Lindqvist, Chef för Nord- och Centraleuropa, Ericsson.

Teracom har tecknat avtal med Ericssons avseende ett 5G-förberett mobilnät anpassat för 450 MHz-bandet och investerar därmed i en fortsatt anpassning av sitt utbud av mobila bredbandstjänster anpassat till aktörer med höga krav på säkerhet, robusthet och yttäckning. Utrullningen inleds under andra kvartalet 2020.

Ett säkert och robust kommunikationsnät är centralt för ett digitaliserat samhälle. Genom Ericssons teknologi stärker vi vår förmåga att erbjuda pålitliga kommunikationslösningar till våra samhällsviktiga kunder. Samtidigt framtidssäkrar vi nätet genom att göra det 5G-redo, säger Åsa Sundberg, VD och koncernchef, Teracom.

Den låga frekvensen i 450 MHz-bandet möjliggör en vidare yttäckning vilket gör Teracoms mobila tjänster särskilt lämpade för viktiga system såsom el- och vattendistribution samt för kommunikationstjänster till aktörer inom bland annat skogsbruk och betalsystem i områden där alternativa leverantörer inte finns att tillgå. Kunderna är både offentliga och privata och återfinns inom många olika segment. Gemensamt för kunderna är att de har en verksamhet som kräver att de alltid är uppkopplade.