Air2Fibre - bredband via luften

06-08-2015 10:16:46

Air2Fibre utnyttjar de senaste tekniksprången inom trådlös överföring för att förse hela Sverige med bredband.

Air2Fibre är Teracoms benämning på en modulär teknik baserad på fiber, radiolänk och uppgraderade wifi-komponenter där varje dellösning kan användas separat. Tekniken gör att Teracom kan ge nätverksägare möjligheten att erbjuda bredband till sina kunder för att förtäta en outbyggd del av ett statsnät i tätort och nå glesbygdsområden* som tidigare har bedömts vara alltför otillgängliga och där det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga fiber.

Air2Fibre är aktuell på grund av att tekniken har utvecklats och kostnaderna har minskat. Det är främst överföringshastigheten genom luft som har ökat rejält. Idag kan man bygga MWL-system som kan överföra 16 Gbit/s genom luften, jämfört med 155 Mbit/s som gäller för förra generationens SDH MWL-system.

Detta på grund av att man har uppgraderat mikrovågsnätet MWLN (Micro Wave Link Network) till GbE MWL som har en mycket högre kapacitet. (GbE är en förkortning av Gigabit Ethernet, alltså en standard för en överföringshastighet på 1 Gbit per sekund.)

Förutom högre överföringshastighet minskar uppgraderingen kostnaden för MWL-systemen rejält.

Konstruktionen med moduler bestående av olika tekniker gör att Air2Fibre kan byggas ut när behov uppstår.

*Glesbygd = bebyggelse från vilken det tar mer än 45 minuter med bil till en tätort med fler än 3 000 invånare.

Piloten

Teracom genomförde ett pilotprojekt med sin Air2Fibre-lösning i Höryda, Karlskrona under våren 2015 där man testade flera olika accesslösningar:

  • Omniantenn WiFi
  • Meshade accesspunkter
  • WiFi Point to Point
  • Managerade accesspunkter
  • Powerline Distribution

På portalen Air2Fibre hittar du mer information