Agenter på hemligt uppdrag

I maj 2014 kom tilldelningsbeslutet om att Teracom vunnit upphandlingen om drift, kundstöd och service för Rakel.

– Ja då jublade vi lite, säger Niklas ­Lidberg, sektionschef för serviceorganisationen som arbetar med allt från underhåll till felavhjälpning i Rakelaffären.

Niklas har varit inblandad i Rakelaffären sedan upphandlingen och direkt efter jublet satte ett intensivt förberedelsearbete igång. Implementeringen har innefattat analys och uppdatering av all dokumentation, sajtpositioner och utbildning för all servicepersonal.  Bland annat har servicetekniker varit hos Saab för att lära sig basstationsutrustning och radiolänk.

- Det här är ju inte helt nytt för någon av våra servicetekniker som redan har hållit på med mobilbasstationer. Men det är bra att ha koll på vad vi kan också, liksom allt vi inte kan.

Några av serviceteknikerna hade också jobbat med Rakel tidigare, framförallt inom transmission. Men även om kompetens och erfarenhet har funnits på plats så fanns även en del nerver med i förberedelserna.

Vi har försökt tänka på allt som kan hända innan det var dags att ta över. Men det är såklart omöjligt att tänka på allt.

Den 30 mars satte arbetet för serviceorganisationen igång direkt.

– Vi var beredda på en del ingångkörningsproblem eftersom det är en så pass stor affär, men det mesta gick bra även om alla förutsättningar inte var på plats. Serviceteknikerna har gjort ett fantastiskt jobb och har verkligen visat att de aldrig släpper ett jobb förrän det är löst.

Deras engagemang och grundkompetens har gjort att vi har kunnat lösa många problem, och när de har kommit ut till siterna har de även kunnat påtala brister som de har upptäckt.

Konkret går processen vid ett felhanterings- och/eller serviceärende till så att ärenden kommer in till NOC:en. Där görs en arbetsorder och sedan ringer de till serviceteknikerna. Enligt Teracoms SLA med MSB för Rakel ligger felhjälpningstiden på två timmar och uppåt. Huvudparten av siterna ska åtgärdas inom fyra timmar.

– Det är en utmaning. Tiden inkluderar restiden och att hitta rätt reservdelar om så krävs.
Men Teracom har även andra kunder med samma SLA på två timmar.

– Så vi är vana att hantera den typen av uppdrag, men det som är speciellt är att Rakelsystemet har en annan geografisk spridning än mobilnät, som finns där människor finns. Rakelsystemet är mer utspritt, det måste ju fungera överallt, vilket innebär att det ibland är mer svårtillgängligt. I vissa fall når man bara siterna med helikopter eller skoter. Så där har vi en utmaning att lära känna nätet. 

”Lära känna nätet” innebär att memorera det. I Rakeluppdraget är mycket belagt med sekretess, bland annat siternas position.

– När vi får en arbetsorder så kan inte NOC:en skriva in positionen utan måste ge oss en muntlig beskrivning.

Serviceteknikernas engagemang och samarbetet har varit en av framgångsfaktorerna säger Niklas.

– Folk har ställt upp och hjälpt varandra på ett fantastiskt sätt. Arbetsbördan blir ju högre i vissa lägen, men där har vi både lyckats planera och prioritera på ett bra sätt. Men i slutändan är det kollegornas engagemang som avgör leveransen och vi har hittills fått bra respons från kunden, MSB. 

Rakel

Akronym för: Radiokommunikation för effektiv ledning
Första drifttagande: 2006
Används av: 60 000 personer inom 500 organisationer
Flitigaste användarna: Polisen, Kriminalvården, Tullverket
Övriga användare: Brandkår, räddningstjänst, ambulans, SOS Alarm, sjukvård, hemtjänst, myndigheter för krisberedskap
Typ av nät: Digitalt
Krypterat: Ja
Vinstdrivande: Nej
Dubbla förbindelser: Ja, nästan överallt
Reservkraft: Ja, för flera dagar

Källa: www.msb.se

Antal basstationer
2000
Täckningsgrad
99,84 procent av Sveriges befolkning, och 95 procent av landets yta (med undantag för fjällvärlden)